Örnek Resim

Ayrımcılıkla Mücadele

HER İNSANIN KENDİSİNİN TANIMLADIĞI KİMLİĞİ İLE YAŞAMAYA, TOPLUMSAL HAYATA KATILMAYA HAKKI VARDIR!

0
DEVLETİN BAŞLICA GÖREVİ HERKESİN KİMLİĞİNE SAYGI GÖSTERMEK, HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ EŞİT OLARAK KULLANMALARINI GÜVENCE ALTINA ALMAKTIR!  25 Haziran 2022 Anayasa’nın 12. Maddesi “Herkesin, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğunu belirtir ve...

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etmek Kadınların İnsanlık Onuru ve Eşitliği İçin Mücadele Etmektir!

0
İnsan Hakları Ortak Platformu 25 Kasım 2019 Türkiye,  1985 yılında “Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”ni, daha sonra 2014 yılında da kısa adıyla  İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi...
AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ

Ayrımcılıkla Mücadele

0
Ayrımcılıkla Mücadele İHOP'un temel çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. 2007 yılının aralık ayında Ankara'da gerçekleştirilen ve toplumun farklı kesimlerini temsil eden sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen İHOP, yayınlar, çeviriler, toplantılar, raporlar ve yasa önermeleriyle...
AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ

Ayrımcılıkla Mücadele Çalışmaları

0
İnsan Hakları Ortak Platformu ayrımcılıkla mücadele alanında stratejiler geliştirilmesine olanak sağlayarak insan hakları örgütlerinin bu konuda müdahale becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir. - Ayrımcılığın Stratejik Haritalandırılması 2010 yılında gerçekleştirilen bu çalışma İHOP üyeleri Yurttaşlar Derneği ve İnsan...

Yeni Kitap: Ayrımcılığın Yüzleri

0
Bu kitap, 2018 yılı Mart - Haziran aylarında "Ayrımcılığa Karşı Dersler" başlığı altında verilen seminerlerin bir ürünü. Ülkü Doğanay'ın editörlüğünü yaptığı kitapta yer alan yazılar Hatice Çoban Keneş, Özkan Agtaş, Pınar Ecevitoğlu, A. Celil Kaya,...

TİHEK Yasa Tasarısı

0
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Yasa Tasarısı TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda  17 Şubat 2016 Tarihinde Görüşüldü.  İnsan Hakları Örgütleri Komisyon'da görüşlerini  sözlü açıkladı ve tasarının geri çekilmesini, insan hakları örgütleri ve sivil toplumun geniş...

Mal ve Hizmetlere Erişimde Ayrımcılık – Bilgi Notu

0
Mal ve hizmetlere erişim konusu, uluslararası sözleşmelerin hepsinde özel olarak belirtilmemiş olsa da sözleşmelerin genelinde yer alan haklarda ayrımcılık yapılmamasına yönelik hükümler, mal ve hizmetlerde erişimde eşitliğin güvence altına alındığının göstergesi olarak değerlendirilebilir. İlk olarak, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 21. maddesine...

Adalete Erişimde Ayrımcılık – Bilgi Notu

0
Tarafsız ve bağımsız mahkemeler önünde adil yargılanma hakkını, etkili başvuru yollarını, adli konularda bilgiye erişimi, adli yardım hakkını, savunma ve savunulma hakkı ile makul sürede yargılanma hakkını kapsayan adalete erişim kavramı uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 10....

Seçme ve Seçilme Hakkına Erişimde Ayrımcılık – Bilgi Notu

0
Her bireyin ülke yönetimine katılabilmesinin en önemli güvencesi olan seçme ve seçilme hakkı, çeşitli uluslararası sözleşmelerle düzenlenmiştir. Öncelikle, insan hakları alanında temel referans metinlerden biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 21. Maddesi, herkesin doğrudan veya özgürce seçilmiş temsilciler aracılığıyla...

Çalışma Hakkına Erişimde Ayrımcılık- Bilgi Notu

0
Her bireyin çalışma hakkına tam bir eşitlik anlayışı içerisinde erişebilmesi ve ayrımcılıktan arındırılmış iş ortamlarında çalışabilmesi, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Öncelikle, bağlayıcılığı olmayan ancak devletlerin insan haklarına saygısı ve bununla ilgili yükümlülükleri konusunda temel referans metinlerden biri olan İnsan Hakları...