Örnek Resim

Çeviriler

İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hakları hareketinin güçlendirilmesi hedefi çerçevesinde ulusal ve uluslararası belge ve mekanizmalar öncelikli olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarca yayımlanan insan hakları ile ilgili belge ve kitapları çevirmektedir. Yeni eklenen dosyalar için lütfen bu bölümü ziyaret ediniz.

Venedik Komisyonu'nun Sulh Ceza Hakimlikleri Hakkında Görüşü

0
Avrupa Konseyi'nin anayasal danışma organı Venedik Komisyonu, Mart 2017'de Türkiye'deki Sulh Ceza Hakimliklerinin görevleri, yetkileri ve işlevi hakkında bir görüş yayımladı. Sulh ceza hakimliklerinin yargı sistemi içerisinde neden olduğu sorunlara ışık tutarak tavsiyelerde bulunan...

Türkiye'de Belediye Başkanlarının Durumuna ilişkin Rapor

0
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 29 Mart 2017'deki oturumunda Türkiye'de belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin durumuna ilişkin bir raporu kabul etti. Anders Knape ve Leendert Verbeek'in hazırladığı, özellikle seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanması...

Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi

0
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM)Genel Kurulu, 25 Nisan 2017 tarihinde "Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi" başlıklı bir oturum yapıldı. AKPM Türkiye raportörleri Ingebjørg Godskesen ve Marianne Mikko tarafından tarafından hazırlanan aynı başlıklı raporun görüşüldüğü oturumun sonunda...

BM İşkenceye Karşı Komite'nin Türkiye'ye İlişkin Sonuç Gözlemleri ve Tavsiyeleri Yayınlandı

0
11 Mayıs 2016 tarihinde BM İşkenceye Karşı Komite tarafından onaylanan ve Türkiye'nin sunmuş olduğu Dördüncü Periyodik Rapor temelinde değerlendirme ve tavsiyeler içeren Sonuç Gözlemleri, İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından Türkçeye çevrildi. Sonuç Gözlemlerinde, İşkence ve...

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin 35 No'lu Genel Tavsiye'si Türkçeye Çevrildi

0
Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Genel Tavsiye No: 35, Türkçeye çevrilerek yayınlandı. İnsan Hakları Ortak Plaformu tarafından Türkçe'ye kazandırılan bu genel tavsiye, Taraf Devletlerin Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin ırkçı nefret...

Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite: Cezaevlerinde İşkencenin Önlenmesi

0
İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi tarafından 20- 24 Şubat 2012 tarihleri arasındaki 60. oturum’da kabul edilen cezaevlerindeki işkencenin önlenmesinde yargısal denetim ve hukuki usullere uygun davranılması şartının rolüne ilişkin muvakkat beyanı Hukuki usullere uygun davranılması şartının (due process), hükmün verildiği andan...

BM Özel Raportörü Christof Heyns’in Raporu

0
Yargısız, Kısayoldan ya da Keyfi İnfazlar Konusunda BM Özel Raportörü Christof Heyns’in Raporu Yargısız, kısayoldan ya da keyfi infazlar konusunda Özel Raportör’ün İnsan Hakları Konseyi’nin 17/5 No’lu kararı uyarınca Konsey’e sunduğu raporda, yasanın uygulanması...

AİHM Kararı: Leyla Alp ve Diğerleri / Türkiye (No. 29675/02)

0
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10 Aralık 2013 tarihinde Türkiye hakkında verdiği kararda (Leyla Alp ve Diğerleri / Türkiye), 19 Aralık 2013 tarihinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen “Hayata Dönüş Operasyonu” sırasında Çanakkale Cezaevi’nde tutuklu bulunan 20...

BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörünün Türkiye Ziyareti Raporu (25–29 Haziran 2012)

0
BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü François Crépeau 25-29 Haziran 2012 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi ziyarette bulunmuş ve Ankara, İstanbul ve Edirne’de merkezi ve yerel düzeyde hükümet görevlileri, sivil toplum örgütleri ve göçmenlerle görüşmüştür....

AİHM Kararı: Ghorbanov ve Diğerleri / Türkiye (No. 28127/09)

0
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 3 Aralık 2013 tarihinde Türkiye hakkında verdiği kararda (Ghorbanov ve Diğerleri / Türkiye), çoğunluğu çocuk ve bebek 19 Özbek mültecinin 2008 yılı sonbaharında Türkiye tarafından İran sınırından İran'a sınır dışı...