Örnek Resim

ihop

60 İÇERİKLER 0 YORUMLAR

HER İNSANIN KENDİSİNİN TANIMLADIĞI KİMLİĞİ İLE YAŞAMAYA, TOPLUMSAL HAYATA KATILMAYA HAKKI VARDIR!

DEVLETİN BAŞLICA GÖREVİ HERKESİN KİMLİĞİNE SAYGI GÖSTERMEK, HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ EŞİT OLARAK KULLANMALARINI GÜVENCE ALTINA ALMAKTIR!  25 Haziran 2022 Anayasa’nın 12. Maddesi “Herkesin, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğunu belirtir ve...

İfade Özgürlüğü

İnsan Hakları Ortak Platformu ifade ve örgütlenme özgürlüğüyle ilgili insan hakları standartlarının mevzuata ve uygulamalara yansıtılması için kamuoyunda bu konularda güçlü bir farkındalık yaratılmasını hedeflemektedir. Bu çerçevede, uygulamaları ve yasal düzenlemeleri yakından takip etmekte...

Demokratikleşme ve İnsan Hakları Sözleşmelerine Bağlılığın Güçlendirilmesi

Hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı ve insan hak ve özgürlüklerini temel alan bir demokratikleşme sürecinin geliştirilmesi İHOP üye örgütlerinin ortak hedefidir. İnsan Hakları Ortak Platformu insan hakları alanındaki gelişmeleri ve eğilimleri önceden tespit edebilmek, bu...

Cezasızlıkla Mücadele

İnsan Hakları Ortak Platformu’nun temel hedefi, Devletin insan haklarının korunmasına yönelik pozitif ve negatif yükümlülüklerini yerine getirmesinin önündeki engelleri görünür hale getirmek ve bu engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik kapsamlı ve kolektif bir mücadelenin sürdürülmesine...
AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ

Ayrımcılıkla Mücadele

Ayrımcılıkla Mücadele İHOP'un temel çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. 2007 yılının aralık ayında Ankara'da gerçekleştirilen ve toplumun farklı kesimlerini temsil eden sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen İHOP, yayınlar, çeviriler, toplantılar, raporlar ve yasa önermeleriyle...

Adalete Erişim Çalışmaları

- Kadınların Adalete Etkin Erişimi İçin Baroların Kadın Komisyonlarının Güçlendirilmesi İnsan Hakları Derneği tarafından şiddete uğrayan kadınların adalet sistemi içinde uğradıkları ikinci mağduriyeti ortaya çıkaran bir çalışmadan hareketle, İHOP özellikle baroların kadın hakları konusundaki...

Birleşmiş Milletler

İkinci Dünya Savaşı’nın galiplerinin kurduğu Birleşmiş Milletler (BM), 20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan savaşların ve barışa yönelik tehditlerin tekrarını önlemek ve uluslararası barış ve güvenliği korumak iddiasındadır. Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası...

Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu

Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu’nun temelleri, 2003 yılında İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu’nun 18-21 Eylül 2003 tarihleri arasında, Ankara’da ortaklaşa düzenledikleri ve güney ve Doğu Akdeniz ülkelerinde insan...

İnsan Hakları Eğitimi Ağı

İnsan Hakları Eğitimi Ağı (İHEA) insan hakları eğitimi alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve çeşitli akademik birimlerin, Türkiye’de insan hakları eğitiminin bir insan hakkı olarak benimsenmesi, bu alanın güçlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla birlikte...

Mülteci Hakları Koordinasyonu

Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK), insan hakları ve mülteci hakları alanında çalışma yürüten 5 sivil toplum örgütünün mültecilerin insan hakları ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi konusunda ortak politika oluşturma ve savunuculuk yapmak üzere oluşturduğu bir...