Adalete Erişimde Ayrımcılık – Bilgi Notu

Tarafsız ve bağımsız mahkemeler önünde adil yargılanma hakkını, etkili başvuru yollarını, adli konularda bilgiye erişimi, adli yardım hakkını, savunma ve savunulma hakkı ile makul sürede
yargılanma hakkını kapsayan adalete erişim kavramı uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 10. maddesine göre, herkesin hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve yargılanırken davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil ve açık bir şekilde görülmesini istemeye hakkı vardır. Bildirgenin ikinci maddesi, bu haktan yararlanmada ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetilmesini yasaklamıştır.
Türkiye’de ayrımcılıkla mücadele mevzuatı ile çeşitli grupların adalete erişimde maruz kaldığı ayrımcı uygulamaları derlemeyi amaçlayan bu bilgi notuna erişmek için tıklayınız.
Bu çalışma Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı kapsamında hazılanmıştır. İçeriğinden Hollanda Elçiliği sorumlu tutulamaz.