Örnek Resim

Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK), insan hakları ve mülteci hakları alanında çalışma yürüten 5 sivil toplum örgütünün mültecilerin insan hakları ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi konusunda ortak politika oluşturma ve savunuculuk yapmak üzere oluşturduğu bir sivil toplum ağıdır.

Koordinasyon mülteci, sığınmacı, göçmen ve uluslararası korunmaya ihtiyaç duyan diğer kişilerin insan haklarının ve özgürlüklerinin korunması ve yaşama geçirilmesi konusunda;

 • Ortak politika oluşturmayı

 • Uluslararası ve ulusal düzeyde resmi kurumlar, hükümetler arası kuruluşlar ve kamuoyu nezdinde savunuculuk yapmayı

 • Sivil gözetim faaliyetlerinde bulunmayı

 • Bileşen örgütlere yönelik kapasite geliştirme amaçlı faaliyetlerde bulunmayı

amaçlamaktadır.

Koordinasyon, yedi örgütün mülteci hakları alanında kendi bünyelerinde yürüttüğü çalışmalara ek olarak, kamuoyu ve karar vericiler nezdinde farkındalık oluşturmak, göç ve iltica alanındaki politika oluşturma süreçlerine insan hakları perspektifiyle müdahil olmak amaçlarına yönelik “birlikte hareket etme” iradelerinin fiili bir sonucu olarak, 15 Mart 2010 tarihinde kurulmuştur.

 

 • Vizyon:

Türkiye’de mülteciler, sığınmacılar, göçmenler ve uluslararası korunmaya ihtiyaç duyanlar için insan hak ve özgürlüklerine dayalı, elverişli ve sürdürülebilir bir ortamın sağlanması

 • Misyon:

MHK; mülteci hakları alanında çalışan örgütler arası işbirliğini geliştirir; kamusal alanda mülteci hak ve özgürlüklerinin yaşama geçmesi için araçlar geliştirir; bu hak ve özgürlüklerin kalıcı olması için diyalog mekanizmaları geliştirir.

2018 yılında tekrar bir araya gelen koordinasyon üyeleri 5 örgüt olarak yola devam etmektedir. Bu 5 örgüt şu şekildedir:

 • İnsan Hakları Derneği (İHD)
 • İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD)
 • Kaos GL
 • Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der)
 • Yurttaşlık Derneği (YD)

Koordinasyonu oluşturan beş örgüt mülteci, sığınmacı, göçmen ve uluslararası korunmaya ihtiyaç duyan diğer kişilere yönelik devlet politikalarını ve uygulamalarını izlemek; özellikle Türkiye-AB süreci çerçevesinde devam eden yasa ve kurum oluşturma çabalarına uluslararası insan hakları normlarını esas alan katkılarda bulunmak ve Türkiye kamuoyunda göçmen ve mültecilerin sorunlarına yönelik farkındalık ve sahiplenmeyi arttırmak için birlikte hareket etmektedir.