Mal ve Hizmetlere Erişimde Ayrımcılık – Bilgi Notu

Mal ve hizmetlere erişim konusu, uluslararası sözleşmelerin hepsinde özel olarak belirtilmemiş olsa da sözleşmelerin genelinde yer alan haklarda ayrımcılık yapılmamasına yönelik hükümler, mal
ve hizmetlerde erişimde eşitliğin güvence altına alındığının göstergesi olarak değerlendirilebilir. İlk olarak, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 21. maddesine göre, herkesin kamu hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanma hakkı vardır. Ayrıca, bildirgenin ikinci maddesi, bu haktan ve bildirgede yer alan hak ve özgürlüklerden yararlanmada ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetilmesini yasaklamıştır.
Türkiye’de ayrımcılıkla mücadele mevzuatı ile çeşitli grupların adalete erişimde maruz kaldığı ayrımcı uygulamaları derlemeyi amaçlayan bu bilgi notuna erişmek için tıklayınız. MalVeHizmetlereErisim
Bu çalışma Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı kapsamında hazılanmıştır. İçeriğinden Hollanda Elçiliği sorumlu tutulamaz.