Örnek Resim

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler

İkinci Dünya Savaşı’nın galiplerinin kurduğu Birleşmiş Milletler (BM), 20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan savaşların ve barışa yönelik tehditlerin tekrarını önlemek ve uluslararası barış ve güvenliği korumak iddiasındadır. Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası...

Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu 3 başvuruya ilişkin görüşlerini yayınladı

Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu (bundan sonra Çalışma Grubu),  kendisine yapılan başvurulardan üçüne ilişkin olarak vardığı görüşleri   8 Haziran 2017, 16 Haziran 2017 ve 27 Temmuz 2017 tarihlerinde yayınladı. 1/2017 sayılı Görüş: 16 Haziran...

OHAL -Düşünce ve İfade Özgürlüğünün Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Özel Raportörün Türkiye Ziyaretine İlişkin...

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Türkiye'de ilan edilen  olağanüstü hal döneminde hükümetin davetiyle Türkiye'de 14-18 Kasım 2016 tarihlerinde incelemede bulunan Birleşmiş Milletler Düşünce ve İfade Özgürlüğünün Korunması ve Geliştirilmesi Özel Raportörü Richard Kaye'nin...

BM İşkenceye Karşı Komite'nin Türkiye'ye İlişkin Sonuç Gözlemleri ve Tavsiyeleri Yayınlandı

11 Mayıs 2016 tarihinde BM İşkenceye Karşı Komite tarafından onaylanan ve Türkiye'nin sunmuş olduğu Dördüncü Periyodik Rapor temelinde değerlendirme ve tavsiyeler içeren Sonuç Gözlemleri, İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından Türkçeye çevrildi. Sonuç Gözlemlerinde, İşkence ve...

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin 35 No'lu Genel Tavsiye'si Türkçeye Çevrildi

Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Genel Tavsiye No: 35, Türkçeye çevrilerek yayınlandı. İnsan Hakları Ortak Plaformu tarafından Türkçe'ye kazandırılan bu genel tavsiye, Taraf Devletlerin Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin ırkçı nefret...

BM Irk Ayrımcılığına Karşı Komite Türkiye Raporunu Kasım 2015'de Görüşmeye Başlayacak

2009 yılında yapılan ilk periyodik incelemenin ardından BM Irk Ayrımcılığına Karşı Komitesi Türkiye'ye ilişkin ikinci periyodik incelemesini 28 Kasım - 11 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenleyeceği 88. Oturumunda gerçekleştirecek. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan...

Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite: Cezaevlerinde İşkencenin Önlenmesi

İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi tarafından 20- 24 Şubat 2012 tarihleri arasındaki 60. oturum’da kabul edilen cezaevlerindeki işkencenin önlenmesinde yargısal denetim ve hukuki usullere uygun davranılması şartının rolüne ilişkin muvakkat beyanı Hukuki usullere uygun davranılması şartının (due process), hükmün verildiği andan...

Türkiye'nin İnsan Hakları Yükümlülükleri: BM Mekanizmaları

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Tematik Grubu, 9 Aralık 2014 tarihinde İHOP'tan Hüsnü Öndül'ün de konuşmacı olacağı "Türkiye'nin İnsan Hakları Yükümlülükleri: BM Mekanizmaları" başlıklı bir panel düzenliyor. İnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen panel, Ankara...

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Etnik Temizlik

Uluslararası Af Örgütü bugün yayımladığı bir raporla, uluslararası barış koruma güçlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nin batı kısmındaki Müslüman sivillere yönelik etnik temizliği engelleme konusunda başarısız olduğunu dile getirdi. Açıklamanın devamına buradan ulaşabilirsiniz.

BM Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması ve Türkiye Çalıştayı

Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması ve Türkiye: 2010-201429 Kasım 2013, İstanbulKoç Üniversitesi, Hukuk Fakültesi - İnsan Hakları Ortak Platformu Ortak Çalıştayı Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, BM üyesi her ülkenin insan...