Örnek Resim
AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ
AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ

Ayrımcılıkla Mücadele İHOP’un temel çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. 2007 yılının aralık ayında Ankara’da gerçekleştirilen ve toplumun farklı kesimlerini temsil eden sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen İHOP, yayınlar, çeviriler, toplantılar, raporlar ve yasa önermeleriyle çalışmalarına devam etmektedir.
2015 -2016 döneminde İnsan Hakları Ortak Platformu, bir yandan ayrımcılık yasağının kavranmasına yönelik sivil toplum örgütlerinin kapasitesini güçlendirmek için eğitim çalışmalarını sürdürmüş, diğer yandan “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurumu” oluşturulması sürecini etkilemek, Türkiye’de ayrımcılıkla mücadele edecek bir yapının kuruluş sürecini yakından takip etmek üzere bir dizi faaliyet planlamış ve hayata geçirmeye gayret etmiştir.

AYRIMCILIKLA MÜCADELE HABERLERİ

İnsan Hakları Ortak Platformu ayrımcılıkla mücadele alanında stratejiler geliştirilmesine olanak sağlayarak insan hakları örgütlerinin bu konuda müdahale becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir.

– Ayrımcılığın Stratejik Haritalandırılması

2010 yılında gerçekleştirilen bu çalışma İHOP üyeleri Yurttaşlar Derneği ve İnsan Hakları Gündemi Derneği tarafından geliştirilen stratejik haritalama yönteminin ayrımcılık alanına aktarılmasıyla gerçekleştirilmiştir.

Sağlık hizmetlerine erişim, kadınlara karşı şiddet, eğitim hakkına erişim, din temelli ayrımcılık gibi alanlarda sivil toplum kuruluşlarının birlikte öğrenme, çözümleme ve savunuculuk yapma becerilerini artırmaya yönelik sürdürülen çalışma kapsamında Van, Antakya, İzmir, Ankara ve İstanbul’da atölye çalışmaları yapılmış, raporlar hazırlanmış ve tartışma ortamları geliştirilmiştir.

– Yazılı Basında Irkçı – Ayrımcı Söylemler ve Türkiye’de Irk Ayrımcılığı Mevzuatı Araştırması

Yazılı basında yer alan ırkçı-ayrımcı söylemleri ortaya koyarak ayrımcılık karşıtı politika üretilmesine yardımcı olmayı amaçlayan araştırma Prof. Dr. Eser Köker ve Doç. Dr. Ülkü Doğanay tarafından yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları kitap olarak yayınlanırken 25 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır.

– Ayrımcılıkla Mücadele: Yasal Bir Boşluğun Giderilmesi

Türkiye’de bütüncül bir ayrımcılık karşıtı mevzuat ile etkili bir eşitlik kurumunun oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla İHOP 2008 yılından itibaren bir dizi çalışma gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda ilk olarak 28-29 Kasım 2008 tarihinde “Ayrımcılık Mevzuatı ve Eşitlik Kurumları” konulu bir çalışma toplantısı yapılmıştır. Toplantıda çıkan karar üzerine “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Yasa Teklifi”nin hazırlanması için çalışmalar başlatılmıştır. Pek çok sivil toplum örgütünün ve uzmanın katılımıyla hazırlanan yasa teklifi, dönemin İçişleri Bakanına sunulmuş, teklifin bakanlık tarafından hazırlanan taslağı büyük oranda etkilemesi sağlanabilmiştir. Yasa teklifi içerisinde kurulması öngörülen eşitlik kurumuna ilişkin tavsiyeler ise hem kamuoyuyla hem de karar vericilerle ayrıca paylaşılmıştır. 2016 yılında büyük değişikliklere uğrayarak TBMM’ye gönderilen yasa tasarısına ilişkin İHOP ortamında yapılan analizler sivil toplum örgütleri ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu ile paylaşılmıştır.