Örnek Resim

Ayrımcılıkla Mücadele

BARINMA HAKKINA ERİŞİMDE AYRIMCILIK – Bilgi Notu

0
Her bireyin elverişli konutlarda yaşama yoluyla barınma hakkına tam bir eşitlik anlayışı içerisinde erişebilmesi, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Öncelikle, bağlayıcılığı olmayan ancak devletlerin insan haklarına saygısı ve bununla ilgili yükümlülükleri konusunda temel referans metinlerden biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin...

Sağlık Hakkına Erişimde Ayrımcılık – Bilgi Notu

0
Her bireyin sağlık hizmetlerine tam bir eşitlik anlayışı içerisinde erişebilmesi, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Öncelikle, bağlayıcılığı olmayan ancak devletlerin insan haklarına saygısı ve bununla ilgili yükümlülükleri konusunda temel referans metinlerden biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 25. Maddesi, herkesin...

Eğitim Hakkına Erişimde Ayrımcılık – Bilgi Notu

0
Her bireyin eğitim hakkına tam bir eşitlik anlayışı içerisinde erişebilmesi, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Öncelikle, bağlayıcılığı olmayan ancak devletlerin insan haklarına saygısı ve bununla ilgili yükümlülükleri konusunda temel referans metinlerden biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 26. Maddesi, herkesin eğitim...

Yeni Yayınlar: Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurumları

0
Literatür taraması 2016 yılı başında Türkiye'de yeniden gündeme gelen ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik tartışmalarına katkı sağlamayı amaçlayan yayın dört bölümden oluşmaktadır. “Ayrımcılığı Yasaklayan Uluslararası Mekanizmalar” başlığını taşıyan birinci bölümde Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa...

TİHEK Kanun Tasarısı Hakkındaki Görüşlerimiz

0
11 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kurulması” hakkındaki kararın basınla paylaşılması sonrasında görüşlerimizi kamuoyuyla 18 Ocak 2016 tarihli notumuzla paylaştık. Gelinen aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi...

Türkiye, Irkçılığa Karşı Komite'ye Raporunu Sundu

0
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi kapsamında sunduğu ilerleme raporu,  Sözleşme'nin izleme organı olan Irkçılığa Karşı Komite’nin 23 Kasım-11 Aralık 2015 tarihleri arasında gerçekleştireceği 88. Oturumda ele alınacak. Sözleşmenin 9....

Irak'ta Ezidi Kadınlar Ve Kız Çocukları Acımasız Bir Şekilde Cinsel Şiddet İle Karşı Karşıya

0
Uluslararası Af Örgütü bugün yayımladığı yeni bir brifingle, kendisine İslam Devleti adını veren silahlı grup tarafından kaçırılan Irak'ın Ezidi azınlığına mensup kadın ve kız çocuklarının maruz kaldığı işkencenin, İslam Devleti...

Sırbistan'da Belgrad Onur Yürüyüşü'nü Güvence Altına Almak İçin Önyargı İle Mücadele Zamanı

0
Belgrad'ın merkezinde 13 Eylül gününün erken saatlerinde uluslararası bir konferans olan "Gelecek bize ait: Avrupa Birliği yolunda LGBT hakları"nın bir katılımcısı vahşi bir şekilde saldırıya uğradı. Haberin devamına buradan ulaşabilirsiniz.

CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi) Komitesi

0
Temel insan hakları sözleşmelerinden biri olan Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi çerçevesinde, sözleşmenin izleme mekanizması olan Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Komitesi'ne sunulmak üzere tüm taraflar devletler tarafından düzenli raporlar hazırlanmaktadır. Bu raporlara paralel olarak ilgili...