Yeni Kitap: Ayrımcılığın Yüzleri

Bu kitap, 2018 yılı Mart – Haziran aylarında “Ayrımcılığa Karşı Dersler” başlığı altında verilen seminerlerin bir ürünü.
Ülkü Doğanay’ın editörlüğünü yaptığı kitapta yer alan yazılar Hatice Çoban Keneş, Özkan Agtaş, Pınar Ecevitoğlu, A. Celil Kaya, Yetvart Danzikyan, Foti Benlisoy, Cemile Gizem Dinçer, Merve Diltemiz Mol, Esra Güleç, Ayşen Uysal, Sevilay Çelenk, Pınar Yıldız, Melek Göregenli, İnan Özdemir Taştan, Can Irmak Özinanır tarafından hazırlandı.
İnsan hak ve özgürlüklerinin hayata geçmesinin önündeki en temel engellerden biri olan ayrımcılığın farklı veçhelerini ortaya koyan bu çalışma Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği desteği ile Kapasite Geliştirme Derneği tarafından yayınlandı.
Kitabın tam metnine pdf formatında erişmek için tıklayınız.