Örnek Resim

Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK), insan hakları ve mülteci hakları alanında çalışma yürüten 5 sivil toplum örgütünün mültecilerin insan hakları ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi konusunda ortak politika oluşturma ve savunuculuk yapmak üzere oluşturduğu bir sivil toplum ağıdır.

Koordinasyon mülteci, sığınmacı, göçmen ve uluslararası korunmaya ihtiyaç duyan diğer kişilerin insan haklarının ve özgürlüklerinin korunması ve yaşama geçirilmesi konusunda;

 • Ortak politika oluşturmayı

 • Uluslararası ve ulusal düzeyde resmi kurumlar, hükümetler arası kuruluşlar ve kamuoyu nezdinde savunuculuk yapmayı

 • Sivil gözetim faaliyetlerinde bulunmayı

 • Bileşen örgütlere yönelik kapasite geliştirme amaçlı faaliyetlerde bulunmayı

amaçlamaktadır.

Koordinasyon, yedi örgütün mülteci hakları alanında kendi bünyelerinde yürüttüğü çalışmalara ek olarak, kamuoyu ve karar vericiler nezdinde farkındalık oluşturmak, göç ve iltica alanındaki politika oluşturma süreçlerine insan hakları perspektifiyle müdahil olmak amaçlarına yönelik “birlikte hareket etme” iradelerinin fiili bir sonucu olarak, 15 Mart 2010 tarihinde kurulmuştur. 2018 yılında tekrar bir araya gelen koordinasyon üyeleri 5 örgüt olarak yola devam etmektedir.

 • İnsan Hakları Derneği (İHD)
 • İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD)
 • Kaos GL
 • Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der)
 • Yurttaşlık Derneği (YD)

Koordinasyonu oluşturan beş örgüt mülteci, sığınmacı, göçmen ve uluslararası korunmaya ihtiyaç duyan diğer kişilere yönelik devlet politikalarını ve uygulamalarını izlemek; özellikle Türkiye-AB süreci çerçevesinde devam eden yasa ve kurum oluşturma çabalarına uluslararası insan hakları normlarını esas alan katkılarda bulunmak ve Türkiye kamuoyunda göçmen ve mültecilerin sorunlarına yönelik farkındalık ve sahiplenmeyi arttırmak için birlikte hareket etmektedir.

 • Vizyon:

Türkiye’de mülteciler, sığınmacılar, göçmenler ve uluslararası korunmaya ihtiyaç duyanlar için insan hak ve özgürlüklerine dayalı, elverişli ve sürdürülebilir bir ortamın sağlanması

 • Misyon:

MHK; mülteci hakları alanında çalışan örgütler arası işbirliğini geliştirir; kamusal alanda mülteci hak ve özgürlüklerinin yaşama geçmesi için araçlar geliştirir; bu hak ve özgürlüklerin kalıcı olması için diyalog mekanizmaları geliştirir.

MÜLTECİ HAKLARI EĞİTİMİ

0
Mülteci Hakları Koordinasyonu mültecilerin hak ve özgürlüklerinin gelişmesini ve korunmasını güçlendirmek, göç ve iltica alanındaki...

Mülteci Hakları Koordinasyonu

0
Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK), insan hakları ve mülteci hakları alanında çalışma yürüten 5 sivil toplum...

Dünya Mülteciler Günü: İnsan Hayatı Sınırlardan Önce Gelir

0
20 Haziran günü Dünya Mülteciler Günü olarak ilan edilmiş ve bu günde mültecilerin sorunlarına dikkat...

Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları İnsanların Haklarını ve Hayatlarını Riske Atıyor

0
Uluslararası Af Örgütü bugün yayımladığı yeni bir raporda, Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerinin...

İHOP:Gözaltında Yeni Bir Ölüm Daha

0
Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi tarafından tutulurken uğradığı şiddet nedeniyle beyin kanaması geçirerek kaldırıldığı Van...