Örnek Resim

İnsan Hakları Eğitimi Ağı (İHEA) insan hakları eğitimi alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve çeşitli akademik birimlerin, Türkiye’de insan hakları eğitiminin bir insan hakkı olarak benimsenmesi, bu alanın güçlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla birlikte çalışması, etkinlikler ve araştırmalar yapması, işbirliğini sürekli kılması için oluşturulmuş bir sivil toplum ağıdır.

2013 yılında oluşturulan Ağ, son bir yıldır aşağıda alfabetik sıralanan şu üyelerle yola devam etmektedir:

 • Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA)
 • Çocuklar İçin Daha İyi Bir Dünya Girişimi
 • Eğitim Reformu Girişimi (ERG)
 • İnsan Hakları Derneği (İHD)
 • İHD İnsan Hakları Akademisi
 • İnsan Hakları Okulu (İHO)
 • İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
 • Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği
 • Kamer Vakfı
 • KAOS GL
 • Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA)
 • Mülkiyeliler Birliği İnsan Hakları Merkezi
 • Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi (STGM)
 • Tarih Vakfı
 • Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi