Örnek Resim

İnsan Hakları Eğitimi Ağı (İHEA) insan hakları eğitimi alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve çeşitli akademik birimlerin, Türkiye’de insan hakları eğitiminin bir insan hakkı olarak benimsenmesi, bu alanın güçlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla birlikte çalışması, etkinlikler ve araştırmalar yapması, işbirliğini sürekli kılması için oluşturulmuş bir sivil toplum ağıdır.

2013 yılında oluşturulan Ağ, son bir yıldır aşağıda alfabetik sıralanan şu üyelerle yola devam etmektedir:

 • Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA)
 • Çocuklar İçin Daha İyi Bir Dünya Girişimi
 • Eğitim Reformu Girişimi (ERG)
 • İnsan Hakları Derneği (İHD)
 • İHD İnsan Hakları Akademisi
 • İnsan Hakları Okulu (İHO)
 • İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
 • Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği
 • Kamer Vakfı
 • KAOS GL
 • Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA)
 • Mülkiyeliler Birliği İnsan Hakları Merkezi
 • Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi (STGM)
 • Tarih Vakfı
 • Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

RSS İHEA-İnsan Hakları Eğitimi Ağı

 • Engelli Kadın Derneği (EN-KAD) 22/12/2014
  Engelli Kadın Derneği, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde engelli kadınlara yapılan vurgudan hareketle engelli kadınların sorunları üzerine, birlikte düşünüp, çözüm üreterek harekete geçmek amacıyla Eylül 2011’de kurulmuştur. Dernek, kurulduğundan beri yürüttüğü toplumsal cinsiyet, ayrımcılık ve şiddet konularında atölye çalışmaları ve çalışma kampları ile engelli kadın örgütlenmesinin konuşulur ve tartışılır hale gelmesine ve kadın örgütleri […]
 • Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) 22/12/2014
  Siyasi partiler, hükümet ve devletlerden bağımsız olarak çalışan Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) uluslararası sözleşmelerle belirlenen barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin hayata geçirilmesini ve sivil tabanda yaygınlaştırılmasını hedefler. Çoğulcu demokratik yapıların ve sivil toplum inisiyatiflerinin geliştirilmesini amaçlayan hYd'nin temel çalışma ilkesi, sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog […]
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) 22/12/2014
  ÇOÇA, Türkiye’de çocuk haklarının yaşama geçmesi amacıyla 20 Kasım 2007’den beri çalışıyor ve çalışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin (STÇM) çatısı altında Bu amaca yönelik çalışmalarını, çocukların haklarını bilmesi ve kullanması ile çocuklarla beraber çalışan yetişkinlerin çocuk haklarını korumak için güçlenmesi hedefine odaklayan ÇOÇA, çalışma alanıyla ilgili araştırmalar yapıyor; bunlardan hareketle eğitim materyalleri […]
 • Başak Kültür ve Sanat Vakfı 22/12/2014
  Başak Kültür ve Sanat Vakfı, 2002 yılından bu yana Ataşehir’de çocuk ve gençlerle sanatsal, kültürel ve eğitsel çalışmalar yapmaktadır. Hedef kitlesi yoksul, yoksun ve dar gelirli aile çocukları ve dezavantajlı çocuklar, gençler ve genç kadınlardır (özellikle eğitimden kopmuş, sokağa düşme riski olan, sokakta çalışan, suça itilmiş ya da suça bulaşma riski olan çocuklar/gençler, zorunlu göç […]
 • 2014 Yaz Okulu: Cezasızlık ve İnsan Hakları 01/09/2014
  İnsan Hakları Ortak Platformu ve Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi 2007 yılından bu yana Türkiye’nin temel insan hakları sorunlarına mercek tutan ve ele alınan konularda alanın deneyimi ile akademinin birikimini bir araya getirmeyi kolaylaştıracak İnsan Hakları Seminer programları düzenlemeye gayret etmektedirler. 2007 ve 2008 yıllarında insan haklarının felsefi ve tarihsel temellerinden, insan haklarının teşkilatlanmasına, ulusal ve […]

RSS İHEA Yayınları