Örnek Resim
Avrupa Konseyi

Merkezi Strasbourg’da (Fransa) bulunan Avrupa Konseyi’ne 47 devlet üyedir. Türkiye’nin ilk üyelerinden biri olduğu (09.08.1949) Avrupa Konseyi, insan hakları alanında en önemli Avrupa sözleşmesi olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmasını denetleyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini de bünyesinde barındırır. Avrupa Konseyi bünyesinde imzalanan diğer önemli belgeler de “Avrupa Sosyal Şartı”, “Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Sözleşmesi” ve “Ulusal Azınlıkların Korunması için Çerçeve Sözleşme”dir.

Avrupa Konseyi resmi internet adresi: www.coe.int

HABERLER