Örnek Resim

Ayrımcılıkla Mücadele

Çocuk Hakları Paradigması ve Çocuk Ceza Yargılamasına Hakim Olan İlkeler Açısından Değerlendirme

0
"Çocuk Hakları Paradigması ve Çocuk Ceza Yargılamasına Hakim Olan İlkeler Açısından Türkiye'deki Düzenleme ve Uygulamaların Değerlendirilmesi" başlığıyla Av. Aydın Atılgan ve Yrd. Doç. Eylem Ümit Atılgan tarafından İnsan Hakları Ortak Platformu için hazırlanan rapora...

Yazılı Basında Ayrımcılığın Çerçevelenmesi Araştırması

0
İnsan Hakları Ortak Platformu Ayrımcılığın Önlenmesi çalışmaları kapsamında sürdürülen Yazılı Basında Ayrımcılığın Çerçevelenmesi Araştırması'nın ilk aşamasının sonuç raporu “I. Aşama: İçerik Analizi Sonuçları ve Başlıklarda Irkçı-Ayrımcı Söylemlerin Araştırılması” alt başlığı ile yayınlanmıştır. Ankara Üniversitesi İletişim...

Engelli Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme Toplantısı

0
Engelli Örgütleri: 27 Haziran 2008 tarihinde Ankara Tunalı Otelde düzenlenen "Gündemimiz" toplantılarının ikincisi "Engellilerin Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme" temelinde ilgili hak temeli örgütleri ile birlikte gerçekleştirildi. Ankara ve farklı illerden gelen örgüt temsilcilerinin katılımlarıyla bir...

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Raporu

0
Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet başlığıyla 2007 yılında Ayşe Gül Altınay ve Yeşim Arat tarafından hazırlanan rapora İHOP internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Türkiye'de kadına yönelik şiddetle ilgili alan araştırmasına dayanan bulguları ve çözüm önerilerini içeren...

Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu

0
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi'ne üye bütün ülkelerde ırkçılık, ayrımcılık, Yahudi düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadele etmeye öncülük etmekte ve bunlara karşı yasal ve siyasal korumayı güçlendirmek için çalışmaktadır. Bu çerçevede mevcut...

Ayrımcılıkla Mücadele Tematik Toplantısı

0
Ayrımcılıkla Mücadele Tematik Toplantısı’nın hedefi ayrımcılık üzerine çalışan sivil toplum örgütleri temsilcilerini; şimdiye dek yürütülen çalışmaların başarılı ve başarısız yönlerini değerlendirmek, birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmak, bu alanda çalışan uluslararası dernek ve kuruluşlarla işbirliği imkânlarını geliştirmek...