Seçme ve Seçilme Hakkına Erişimde Ayrımcılık – Bilgi Notu

Her bireyin ülke yönetimine katılabilmesinin en önemli güvencesi olan seçme ve seçilme hakkı, çeşitli uluslararası sözleşmelerle düzenlenmiştir. Öncelikle, insan hakları alanında temel referans
metinlerden biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 21. Maddesi, herkesin doğrudan veya özgürce seçilmiş temsilciler aracılığıyla ülke yönetimine katılma hakkına sahip olduğunu belirtir. Ayrıca, aynı maddeye göre, hükümet otoritesinin temeli olan halk iradesi gizli veya serbestliği sağlayacak başka bir yöntemle, genel ve eşit oy yoluyla belirli aralıklarla yapılacak seçimlerle belirlenir. 2. Maddede de, beyannamede yer alan ve ülke yönetimine katılma hakkının da aralarında bulunduğu haklardan herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetilmeksizin yararlanabileceği düzenlenmiştir.
Türkiye’de ayrımcılıkla mücadele mevzuatı ile çeşitli grupların seçme ve seçilme hakkına erişimde maruz kaldığı ayrımcı uygulamaları derlemeyi amaçlayan bu bilgi notuna erişmek için tıklayınız.
Bu çalışma Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı kapsamında hazılanmıştır. İçeriğinden Hollanda Elçiliği sorumlu tutulamaz.