HER İNSANIN KENDİSİNİN TANIMLADIĞI KİMLİĞİ İLE YAŞAMAYA, TOPLUMSAL HAYATA KATILMAYA HAKKI VARDIR!

DEVLETİN BAŞLICA GÖREVİ HERKESİN KİMLİĞİNE SAYGI GÖSTERMEK, HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ EŞİT OLARAK KULLANMALARINI GÜVENCE ALTINA ALMAKTIR!

 25 Haziran 2022

Anayasa’nın 12. Maddesi “Herkesin, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğunu belirtir ve 10. Maddesinde de kim olduğuna bakılmaksızın herkesin kanun önünde eşit olduğunu tesis eder.

Cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği nedeniyle, insanları şiddete ve eşitsizliklere maruz bırakmak, varlıklarını yok saymak, temek hak ve özgürlüklerini kullanmalarını kısıtlamak insan hakları ihlalidir ve Anayasa’ya aykırılık teşkil eder.

Herkesin ifade özgürlüğünü, barışçıl gösteri, toplantı özgürlüğün güvence altına almak, ayrımcılıkla, nefret söylemleriyle ve nefret suçlarıyla mücadele etmek, Devletin temel görevlerinin başında gelir.

Devletin tüm organlarını, özel olarak da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumunu, Anayasaya ve uluslararası insan hakları taahhütlerine bağlı kalarak ayrımcı saiklerle verilen, LGBTİ+ kişi ve grupları kriminalize eden ve içten içe bu kişilere yönelik şiddeti kışkırtan yasaklama kararlarının kaldırılması için hareket etmeye davet ediyoruz.

İnsan Hakları Ortak Platformu:

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği – Hak İnisiyatifi Derneği – İnsan Hakları Derneği – İnsan Hakları Gündemi Derneği – Yurttaşlık Derneği