Örnek Resim

Çeviriler

İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hakları hareketinin güçlendirilmesi hedefi çerçevesinde ulusal ve uluslararası belge ve mekanizmalar öncelikli olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarca yayımlanan insan hakları ile ilgili belge ve kitapları çevirmektedir. Yeni eklenen dosyalar için lütfen bu bölümü ziyaret ediniz.

İHOP’tan yeni çeviriler

0
İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hakları hareketinin kullanımı için uluslararası insan hakları mekanizmalarının ürettiği belgeleri çevirmeye düzenli olarak devam etmektedir. İHOP tarafından çevirisi yeni tamamlanan belgelere aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz. 1. Birleşmiş Milletler Bilgi Kitapçıkları: -...

İHOP'tan yeni çeviriler: Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizmasının Türkiye'yle ilgili raporları

0
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin 5/1 sayılı kararı uyarınca oluşturulan Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Grubu, sekizinci oturumunu 3-14 Mayıs 2010 tarihleri arasında tamamladı. EPİM kapsamında Türkiye’yle ilgili ilk inceleme bu oturumda gerçekleştirildi. İnsan Hakları...

Avrupa Birliği İnsan Hakları İlke Kuralları

0
Avrupa Birliği’nin insan hakları ile ilgili ilke kuralları AB Türkiye Delegasyonu tarafından Türkçeye çevrildi. Yasal açıdan bağlayıcılığı olmamakla birlikte, bakanlar düzeyinde kabul edilen bu belgeler AB’nin siyasi önceliklerini yansıtmaktadır. AB İnsan Hakları İlke Kuralları,...

İnsan Hakları Ortak Platformundan Yeni Çeviriler

0
İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hakları hareketinin kullanımı için uluslararası insan hakları mekanizmalarının ürettiği belgeleri çevirmeye düzenli olarak devam etmektedir. İHOP tarafından çevirisi yeni tamamlanan belgelere aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz. Kadınlara Karşı Her Tür...

Çocuk Hakları: Stratejik Davalar için Kılavuz

0
  Çocuk Hakları Enformasyon Ağı (CRIN) tarafından yayımlanan Çocuk Hakları: Stratejik Davalar için Kılavuz (2009) başlıklı rehber İHOP tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Rehbere erişmek için tıklayınız.   İnsan Hakları Ortak Platformunun tüm yayınlarının listesi için...

İHOP’tan Yeni Çeviriler

0
İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hakları hareketinin kullanımı için uluslararası insan hakları mekanizmalarının ürettiği belgeleri çevirmeye düzenli olarak devam etmektedir. * Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'nin o Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklarda Ayrım...

Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’ne İlişkin İsteğe Bağlı Protokol Açık Uçlu Çalışma...

0
Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’ne ilişkin isteğe bağlı protokol Açık Uçlu Çalışma Grubunun beşinci oturumu, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi Ek Protokolü'nün nihai taslağının kabul edilmesi bakımından önem kazanmaktadır. Bu oturumun...

Çocuk Adaletine İlişkin Uluslararası Standartlar

0
Çocuklar İçin Adalet Girişimi, uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir. Çocuk adaleti alanındaki iki önemli belgenin Türkçe çevirilerine aşağıda yer verilmiştir. Birleşmiş  Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması  Hakkında Asgarî Standart Kurallar (Beijing Kuralları) Çocuk Suçluluğunun...

“Dökümantasyon Nedir?” ve “İzleme Nedir?” HURIDOCS Kitapçıkları Türkçe’de!

0
İnsan hakları alanında çalışan kurum ve kuruluşların özellikle teknik kapasitelerini güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren ve uluslararası bir insan hakları ağı olan HURIDOCS'un ürettiği "İnsan Hakları ve Dökümantasyon Dizisi'nin" ilk iki cildi İnsan Hakları Ortak...

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin Genel Yorumları Güncellendi!

0
İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından düzenli olarak çevrilen Birleşmiş Milletler insan hakları belgeleri serisi içerisinde Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'nin Sosyal Güvenlik konulu 4 Şubat 2008 tarihli genel yorumu Türkçe'ye çevrilmiştir....