İHOP’tan yeni çeviriler

İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hakları hareketinin kullanımı için uluslararası insan hakları mekanizmalarının ürettiği belgeleri çevirmeye düzenli olarak devam etmektedir. İHOP tarafından çevirisi yeni tamamlanan belgelere aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

1. Birleşmiş Milletler Bilgi Kitapçıkları:
Birleşmiş Milletler Bilgi Kitapçığı No: 14 – Yeni Kölelik Biçimleri
Birleşmiş Milletler Bilgi Kitapçığı No: 18 – Azınlık Hakları

2. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Özel Raporları:
Çatışma Sonrası Ülkeler İçin Hukuk Devleti Araçları: Adalet Sektörünün Haritalandırılması (2006)
Çatışma Sonrası Ülkeler İçin Hukuk Devleti Araçları: Hakikat Komisyonları (2006)