Avrupa Birliği İnsan Hakları İlke Kuralları

Avrupa Birliği’nin insan hakları ile ilgili ilke kuralları AB Türkiye Delegasyonu tarafından Türkçeye çevrildi. Yasal açıdan bağlayıcılığı olmamakla birlikte, bakanlar düzeyinde kabul edilen bu belgeler AB’nin siyasi önceliklerini yansıtmaktadır. AB İnsan Hakları İlke Kuralları, AB’nin insan hakları politikasının uygulamaya yönelik araçlarıdır.

İlke Kuralları ile ilgili genel bilgilere ve belgelerin orijinallerine erişmek için tıklayınız.

AB İnsan Hakları İlke Kuralları:

1. İdam Cezasına İlişkin AB İlke Kuralları

2. İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya cezalara ilişkin AB İlke Kuralları

3. Üçüncü Ülkelerle İnsan Hakları Diyaloglarına İlişkin AB İlke Kuralları

4. Çocuklar ve Silahlı Çatışmalara İlişkin AB İlke Kuralları

5. İnsan Hakları Savunucularına İlişkin AB İlke Kuralları

6. Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Amaçlı AB İlke Kuralları

7. Kadına ve Kız Çocuklarına yönelik Şiddet ve Onları Hedef Alan Her Türlü Ayrımcılıkla Mücadele Konusunda AB İlke Kuralları