Çocuk Adaletine İlişkin Uluslararası Standartlar

Çocuklar İçin Adalet Girişimi, uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir.

Çocuk adaleti alanındaki iki önemli belgenin Türkçe çevirilerine aşağıda yer verilmiştir.

Birleşmiş  Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması  Hakkında Asgarî Standart Kurallar (Beijing Kuralları)

Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Yönlendirici İlkeleri (Riyad İlkeleri)