İHOP’tan Yeni Çeviriler

İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hakları hareketinin kullanımı için uluslararası insan hakları mekanizmalarının ürettiği belgeleri çevirmeye düzenli olarak devam etmektedir.

* Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin
o Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklarda Ayrım Gözetilmemesi başlıklı 20 numaralı Genel Yorumu (ilgili sayfa için buraya tıklayın)

* Avrupa Konseyi bünyesindeki Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’nun
o 10 nolu Okul Eğitimi Yoluyla ve Okul Eğitiminde Irkçılık ve Irk Ayrımcılığı ile Mücadele başlıklı Genel Tavsiye Kararı ve
o 11 nolu Polislikte Irkçılık ve Irk Ayrımcılığına Karşı Mücadele başlıklı Genel Tavsiye Kararı (ilgili sayfa için buraya tıklayın)

Türkçe’ye çevrilmiştir.

İnsan Hakları Ortak Platformu’nun tüm yayınlarının listesi için tıklayın.