İnsan Hakları Ortak Platformundan Yeni Çeviriler

İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hakları hareketinin kullanımı için uluslararası insan hakları mekanizmalarının ürettiği belgeleri çevirmeye düzenli olarak devam etmektedir. İHOP tarafından çevirisi yeni tamamlanan belgelere aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

 1. Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’nin 4. Maddesinin 1. Paragrafında Yer Alan Geçici Özel Önlemlerle İlgili 25 Sayılı Genel Tavsiye
 2. Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi Kadın Göçmen İşçilerle İlgili 26 Sayılı Genel Tavsiye
 3. Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Genel Tavsiye No: 32: Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi’nde Yer Alan Özel Önlemlerin Anlamı ve Kapsamı
 4. Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Genel Tavsiye No. 33: Durban Değerlendirme Konferansı Takibi
 5. Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Genel Yorum No: 11: Polislikte Irkçılık ve Irk Ayrımcılığına Karşı Mücadele
 6. Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Genel Yorum No: 12: Sporda Irkçılık ve Irk Ayrımcılığına Karşı Mücadele
 7. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Kitapçığı No. 20: İnsan Hakları ve Mülteciler
 8. BM Bilgi Kitapçığı: Engelli Hakları
 9. Çocuk Hakları Sözleşmesi STÖ Grubu: Çocuk Hakları Komitesi Genel Tartışma Günleri Bilgi Notu
 10. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Güveç – Türkiye Davası (2009)
 11. BM Kadınlara Karşı Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesinin Türkiye ile ilgili 6.dönemsel raporun ele alındığı oturumda Türkiye’ye sorduğu sorular
 12. Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu 8. Oturum: 5/1 sayılı İnsan Hakları Konseyi Kararına Ek 15(b) Fıkrası Uyarınca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Tarafından Hazırlanan Özet Rapor
 13. Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu 8. Oturum: 5/1 sayılı İnsan Hakları Konseyi Kararına Ek 15(c) Fıkrası Uyarınca İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Tarafından Hazırlanan Özet Rapor
 14. Çocuk Hakları Enformasyon Ağı (CRIN) – Çocuk Hakları: Stratejik Davalar için Kılavuz (2009)

Çevirisi devam eden belgeler:

 1. BM Bilgi Kitapçığı No:7
 2. BM Bilgi Kitapçığı No:25
 3. BM Bilgi Kitapçığı No:14
 4. BM Bilgi Kitapçığı No:18
 5. BM Bilgi Kitapçığı No:31
 6. BM Bilgi Kitapçığı No:33
 7. İşkenceyi Önleme Komitesi Genel Yorum 1
 8. İşkenceyi Önleme Komitesi Genel Yorum 2
 9. ESKHK Genel Yorum 21
 10. İşkenceyi Önleme Komitesi Türkiye Raporu
 11. Engelli Hakları Üzerine El Kitabı
 12. Nefret Söylemleri Üzerine El Kitabı
 13. Türk Hükümetinin CEDAW Komiteye sunduğu rapor
 14. Avrupa parlamentosunun çocuklara verilen fiziksel cezanın ortadan kaldırılması için kanun reformu hakkında rehber: ÇOCUKLAR İÇİN VE ÇOCUKLARLA BİR AVRUPA İNŞA ETMEK
 15. Çocuklara yönelik fiziksel şiddetin ortadan kaldırılması Sorular ve Cevaplar (Avrupa Konseyi)

İnsan Hakları Ortak Platformunun tüm yayınlarının listesi için tıklayınız.