İHOP'tan yeni çeviriler: Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizmasının Türkiye'yle ilgili raporları

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin 5/1 sayılı kararı uyarınca oluşturulan Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Grubu, sekizinci oturumunu 3-14 Mayıs 2010 tarihleri arasında tamamladı. EPİM kapsamında Türkiye’yle ilgili ilk inceleme bu oturumda gerçekleştirildi. İnsan Hakları Konseyinin Türkiye’yle ilgili incelemesinde ele aldığı raporlar ve Çalışma Grubunun Türkiye hakkındaki taslak raporunun sonuç ve öneriler bölümü İHOP tarafından Türkçeye çevrildi.

Türkiye ile ilgili gözden geçirme çalışması, Çalışma Grubunun 10 Mayıs 2010 tarihindeki 12. toplantısında yapıldı. Bu toplantıda Türkiye’yi Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek başkanlığındaki 23 kişilik heyet temsil etti. Gözden geçirme sürecine 25 BM üyesi ve 29 gözlemci devlet katıldı.

Gözden geçirme, Türkiye’nin resmi raporu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan rapor ve sivil toplum kuruluşlarının sunduğu bilgilerin bir özetini içeren rapor olmak üzere üç rapor üzerinden gerçekleştirildi. Çalışma Grubu, 12 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 16. toplantıda Türkiye ile ilgili taslak raporu kabul etti.

Bu raporlara aşağıdaki bağlantılara tıklayarak erişebilirsiniz.

3-14 Mayıs 2010 tarihlerinde Cenevre’de toplanan Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Grubu 8. Oturum: 5/1 sayılı İnsan Hakları Konseyi Kararına Ek 15(a) fıkrası uyarınca Türkiye tarafından sunulan Ülke Raporu

3-14 Mayıs 2010 tarihlerinde Cenevre’de toplanan Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Grubu 8. Oturum: 5/1 sayılı İnsan Hakları Konseyi Kararına Ek 15(b) fıkrası uyarınca Türkiye hakkında BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan Derleme

3-14 Mayıs 2010 tarihlerinde Cenevre’de toplanan Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Grubu 8. Oturum: 5/1 sayılı İnsan Hakları Konseyi Kararına Ek 15(c) fıkrası uyarınca Türkiye hakkında BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan Özet Rapor

3-14 Mayıs 2010 tarihlerinde Cenevre’de toplanan Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Grubu 8. Oturum: Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubunun Türkiye’yle ilgili Taslak Raporu [Sonuçlar ve/veya Öneriler Bölümü]