Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’ne İlişkin İsteğe Bağlı Protokol Açık Uçlu Çalışma Grubu

Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’ne ilişkin isteğe bağlı protokol Açık Uçlu Çalışma Grubunun beşinci oturumu, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi Ek Protokolü’nün nihai taslağının kabul edilmesi bakımından önem kazanmaktadır. Bu oturumun raporu İHOP tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.

Rapora erişmek için tıklayınız.