Örnek Resim

Çeviriler

İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hakları hareketinin güçlendirilmesi hedefi çerçevesinde ulusal ve uluslararası belge ve mekanizmalar öncelikli olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarca yayımlanan insan hakları ile ilgili belge ve kitapları çevirmektedir. Yeni eklenen dosyalar için lütfen bu bölümü ziyaret ediniz.

AİHM Kararı: M.S.S. v. Belçika ve Yunanistan (no: 30696/09)

0
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 21 Ocak 2011 tarihinde Belçika ve Yunanistan hakkında verdiği kararda (“M.S.S. v. Belgium and Greece” - AİHM Büyük Daire Kararı), Türkiye üzerinden Yunanistan ve Belçika'ya giden bir Afgan mültecinin Belçika'dan...

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair AK Sözleşmesi

0
Kadınlara yönelik ve ev içi şiddetle mücadele için yeni ve çok önemli bir araç sağlayan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi İnsan Hakları Ortak...

Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

0
Birleşmiş Milletlerin zorla kaybedilmeleri yasaklayan ve ailelerinin kaybedilenle ilgili gerçeği öğrenmesine imkan veren Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından Türkçeye çevrildi. Sözleşmeye göre “zorla kaybedilme” devletin ajanları ya...

Çeviri: "Nefret Söylemi El Kitabı"

0
Avrupa Konseyi tarafından 2009 yılında yayımlanan "Nefret söylemi el kitabı", nefret söylemi kavramını açıklığa kavuşturmak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü hakkı ile ilgili içtihadında takip ettiği ölçütler konusunda karar vericilere, uzmanlara ve...

İHOP’tan yeni çeviriler

0
Merhaba, İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hakları hareketinin kullanımı için uluslararası insan hakları mekanizmalarının ürettiği belgeleri çevirmeye düzenli olarak devam etmektedir. İHOP tarafından çevirisi yeni tamamlanan belgelere aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz. İyi okumalar dileriz. Avrupa Birliği...

Kişisel verilerin işlenmesi ve serbest dolaşımına dair AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Direktifi

0
Kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımına dair bireylerin korunması hakkındaki 95/46/EC sayı ve 24 Ekim 1995 tarihli Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Direktifi (23.11.1995 tarih ve L 281 sayılı Avrupa...

Çeviri: “Dışlanmadan Eşitliğe: Engelli Bireylerin Haklarını Hayata Geçirmek”

0
Parlamenterlere yönelik bu el kitabı, Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (UN-DESA), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) tarafından ortak olarak hazırlanmış, İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) için...

Çeviri: "İnsan Hakları. EVET! Engelli Haklarına Dair Eylem ve Savunuculuk"

0
Minnesota İnsan Hakları Kaynak Merkezinin 2007 yılında yayımladığı "İnsan Hakları. EVET! Engelli Haklarına Dair Eylem ve Savunuculuk" başlıklı kitap, İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü ile...

İHOP’tan yeni çeviriler

0
Merhaba, İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hakları hareketinin kullanımı için uluslararası insan hakları mekanizmalarının ürettiği belgeleri çevirmeye düzenli olarak devam etmektedir. İHOP tarafından çevirisi yeni tamamlanan belgelere aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz: 1. Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme...

İHOP’tan yeni çeviriler

0
Merhaba, İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hakları hareketinin kullanımı için uluslararası insan hakları mekanizmalarının ürettiği belgeleri çevirmeye düzenli olarak devam etmektedir. İHOP tarafından çevirisi yeni tamamlanan belgelere aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal...