Irkçı Değilim Ama…Yazılı Basında Irkçı-Ayrımcı Söylemler

Başlık

Irkçı Değilim Ama…
Yazılı Basında Irkçı-Ayrımcı Söylemler

Konu

Medyada Irkçı Söylemler

Yazar

Eser Köker, Ülkü Doğanay

Yayıncı

İnsan Hakları Ortak Platformu

Dil

Türkçe

Açıklama

Elinizdeki bu kitap İnsan Hakları Ortak Platformu adına, 2009-2010 yılları arasında ulusal ve yerel, yazılı basında ırkçı-ayrımcı söylemlerin yaygınlaştırılma biçimini ortaya
koymak üzere yürüttüğümüz bir araştırmanın ürünü. Medyanın ayrımcı-ırkçı kanı ve görüşleri yaygınlaştırma, meşrulaştırma ve yeniden üretme işlevinin etnik ve ırk ilişkileri konusundaki yaygın rızanın üretiminde gerekli olan sembolik kaynakların kontrolüne sahip olması nedeniyle özellikle önem taşıdığını düşünüyoruz. Medya, toplumdaki çoğunluğun doğrudan çok az bilgi sahibi olduğu azınlık grupları ve onlarla ilişkili olaylar
hakkında, kamusal bilgi ve açık veya gizli kanılar yayar; daha da önemlisi azınlık gruplarına ilişkin önyargılara ve ayrımcılığa meşruluk da sağlayabilecek ideolojik bir çerçeve kurar. Medyanın ayrımcılığı meşrulaştıran ve kuşatan ideolojik çerçevenin kurulmasındaki
etkililiğine odaklanan bu çalışma, etkililiğin dil kullanımlarını ve söylemlerini görünür hale getirmenin ayrımcılığın önlenmesi için yurttaş topluluklarına direnç kazandırmak amacıyla seçilecek yollardan biri olduğu kabulünden yola çıkmakta.

ISBN

978-975-01033-5-3

Sayfa Bilgisi

192 s.