Eğitim Hakkına Erişimde Ayrımcılık – Bilgi Notu

Her bireyin eğitim hakkına tam bir eşitlik anlayışı içerisinde erişebilmesi, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Öncelikle, bağlayıcılığı olmayan ancak devletlerin insan haklarına
saygısı ve bununla ilgili yükümlülükleri konusunda temel referans metinlerden biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 26. Maddesi, herkesin eğitim hakkına sahip olduğunu belirtir. 2.
Maddesi de, beyannamede yer alan ve eğitim hakkının da aralarında bulunduğu haklardan herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetilmeksizin yararlanabileceğini düzenler.
Türkiye’de ayrımcılıkla mücadele mevzuatı ile çeşitli grupların eğitim hakkına erişimde maruz kaldığı ayrımcı uygulamaları derlemeyi amaçlayan bu bilgi notuna erişmek için tıklayınız.
 
Bu çalışma Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı kapsamında hazılanmıştır. İçeriğinden Hollanda Elçiliği sorumlu tutulamaz.