Yeni Yayınlar: Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurumları

Literatür taraması
2016 yılı başında Türkiye’de yeniden gündeme gelen ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik tartışmalarına katkı sağlamayı amaçlayan yayın dört bölümden oluşmaktadır. “Ayrımcılığı Yasaklayan Uluslararası Mekanizmalar” başlığını taşıyan birinci bölümde Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği düzeyinde ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik
ülkesine yer veren ve bu konuda düzenleme yapan temel belgelere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise, bu düzenlemelerin uygulanması ve ülkelerde insan hakları ile eşitlik ilkesinin tesis edilmesini takip etmek amacıyla kurulması uluslararası insan hakları mekanizmaları tarafından tavsiye edilen ulusal insan hakları kurumları ve eşitlik kurumlarına dair genel bir çerçeve sunulmaktadır. Üçüncü bölüm, önceki bölümlerde yer alan uluslararası ayrımcılıkla mücadele mevzuatı ve eşitlik kurumlarına dair benimsenen standartları dikkate alarak Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Hollanda, Letonya, Macaristan ve Slovakya’da kurulan eşitlik kurumlarını mercek altına almaktadır. Dördüncü ve son bölümde ise bu ülkelerde incelenen on dört kuruma dair genel bir değerlendirme yer almaktadır.
Dicle Çakmak tarafından hazırlanan Çalışmanın elektronik versiyonu için tıklayınız.
Bu çalışma Hollanda Büyük Elçiliği İnsan Hakları Programı kapsamında desteklenmiştir.