CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi) Komitesi

Temel insan hakları sözleşmelerinden biri olan Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi çerçevesinde, sözleşmenin izleme mekanizması olan Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Komitesi’ne sunulmak üzere tüm taraflar devletler tarafından düzenli raporlar hazırlanmaktadır. Bu raporlara paralel olarak ilgili ülkelerdeki sivil toplum örgütleri de kimi zaman tekil, kimi zaman da gruplar halinde topladıkları bilgi ve kaynakları derleyerek komiteye sunulmak üzere bir Gölge (Alternatif) Rapor hazırlamaktadır. Ülkemizde özellikle CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi) Komitesi’ne yönelik hazırlanan gölge rapor ve süreci bu konudaki en güncel örneklerden biridir.

İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hakları hareketinin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi ile işbirliği içinde gölge rapor sürecinin canlandırılması ve ilgili sivil toplum örgütlerinin bu süreçte yer alabilmesi için bir program gerçekleştirmektedir.

Eğer siz de günlük hayatımızın hemen her alanını etkileyen bu çalışmada nasıl yer alabileceğinizi öğrenmek isterseniz lütfen bizimle iletişim kurun.