Örnek Resim

Raporlar

OLAĞANÜSTÜ HAL DURUM RAPORU'NUN İNGİLİZCESİ YAYINLANDI

0
İHOP tarafından hazırlanan Olağanüstü Hal Durum Raporu'nun İngilizcesi yayınlandı. Raporda, 21 Temmuz 2016 - 23 Şubat 2017 OHAL döneminde çıkarılan 21  OHAL Kararnamesi ve bu kararnamelere dayanarak işlemde bulunan resmi kurumların sağladığı bilgiler ışığında kanun hükmünde...

215. Gününde Olağanüstü Hal: Güncellenmiş Durum Raporu

0
15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan ve 16 Temmuz günü bastırılan darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016 tarihinde bütün Türkiye’de üç ay süre ile Olağanüstü Hal ilan eden Hükümet, 19 Ekim 2016 ve 3 Ocak...

Adalete Erişimde Ayrımcılık – Bilgi Notu

0
Tarafsız ve bağımsız mahkemeler önünde adil yargılanma hakkını, etkili başvuru yollarını, adli konularda bilgiye erişimi, adli yardım hakkını, savunma ve savunulma hakkı ile makul sürede yargılanma hakkını kapsayan adalete erişim kavramı uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 10....

Seçme ve Seçilme Hakkına Erişimde Ayrımcılık – Bilgi Notu

0
Her bireyin ülke yönetimine katılabilmesinin en önemli güvencesi olan seçme ve seçilme hakkı, çeşitli uluslararası sözleşmelerle düzenlenmiştir. Öncelikle, insan hakları alanında temel referans metinlerden biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 21. Maddesi, herkesin doğrudan veya özgürce seçilmiş temsilciler aracılığıyla...

BARINMA HAKKINA ERİŞİMDE AYRIMCILIK – Bilgi Notu

0
Her bireyin elverişli konutlarda yaşama yoluyla barınma hakkına tam bir eşitlik anlayışı içerisinde erişebilmesi, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Öncelikle, bağlayıcılığı olmayan ancak devletlerin insan haklarına saygısı ve bununla ilgili yükümlülükleri konusunda temel referans metinlerden biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin...

Yeni Yayınlar: Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurumları

0
Literatür taraması 2016 yılı başında Türkiye'de yeniden gündeme gelen ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik tartışmalarına katkı sağlamayı amaçlayan yayın dört bölümden oluşmaktadır. “Ayrımcılığı Yasaklayan Uluslararası Mekanizmalar” başlığını taşıyan birinci bölümde Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa...

6. Ayında Olağanüstü Hal ve Uygulamaları Raporu

0
15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016 tarihinde bütün Türkiye’de üç ay süre ile Olağanüstü Hal ilan eden Hükümet, 19 Ekim 2016 tarihinde ve 3 Ocak 2017 tarihinde üçer ay...

Zaman ve Aşımı: Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Kılıfını Kaldırmak

0
Kerem Altıparmak tarafından “Cezasızlıktan Hesap Verebilirliğe: Sivil Toplum Örgütlerinin İzleme ve Müdahale Kapasitelerinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında İHOP için hazırlanan Zaman ve Aşımı: Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Kılıfını Kaldırmak kitabı yayınlandı. Çalışmanın ilk bölümde; insan hakları hukukunda...

Kadın ve Kız Çocuklarına Karşı İşlenen Cinsel Şiddet Suçlarında Cezasızlık Sorunu Raporu Yayınlandı

0
Avukat Candan Dumrul ve Avukat Huriye Karabacak Danacı tarafından hazırlanan cinsel şiddetin cezalandırılmasında esas alınması gereken uluslararası hukuk standartlarının tanımlnadığı ve bir kontrol listesinin oluşturulduğu, seçilen davaların soruşturma, kovuşturma, cezalandırma ve giderim süreçlerinin bu uluslararası hukuk...

23 Mart-3 Haziran 2015 Tarihleri Arasında 7 Haziran 2015 Milletvekili Seçimleri Nedeni İle Siyasi...

0
23 Mart 2015 ile 3 Haziran 2015 tarihleri arasında 7 Haziran 2015 milletvekili seçimi çalışmaları sırasında siyasi partilere yönelik ihlallerle ilgili ilk ara raporu 20 Mayıs 2015 günü açıklamıştık. Dokümantasyon merkezimizin verilerine göre 3...