6. Ayında Olağanüstü Hal ve Uygulamaları Raporu

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016 tarihinde bütün Türkiye’de üç ay süre ile Olağanüstü Hal ilan eden Hükümet, 19 Ekim 2016 tarihinde ve 3 Ocak 2017 tarihinde üçer ay süreyle Olağanüstü Halin devam etmesine karar vermiştir.
Bu dönemde Hükümet, Olağanüstü Hal Yasasına dayanarak bir dizi Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştır.  Kararnameler ile doğrudan ve kararnamelere dayanarak kurumlar tarafından on binlerce kişi kamu görevinden çıkarılmış ve meslek lisansları iptal edilmiş, binlerce özel sağlık ve eğitim kurumunun yanı sıra, medya kuruluşları, dernek ve vakıflar kapatılmış, onlarca belediyeye kayyım atanmış ve pek çok yasada kalıcı değişiklikler yapılmıştır.
İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından hazırlanan rapor için: OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEDBİRLERİ_09012017_yeni