OLAĞANÜSTÜ HAL DURUM RAPORU'NUN İNGİLİZCESİ YAYINLANDI

İHOP tarafından hazırlanan Olağanüstü Hal Durum Raporu’nun İngilizcesi yayınlandı. Raporda, 21 Temmuz 2016 – 23 Şubat 2017 OHAL döneminde çıkarılan 21  OHAL Kararnamesi ve bu kararnamelere dayanarak işlemde bulunan resmi kurumların sağladığı bilgiler ışığında kanun hükmünde kararnamelerin içerikleri, TBMM tarafından denetiminin boyutları, OHAL kararnameleri yoluyla gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak uygulanan tedbirlerin ortaya çıkardığı sonuçlar ayrıntılı olarak sunulmaktadır.
Raporun İngilizcesine ulaşmak için: Fact Sheet of State of Emergency