Kadın ve Kız Çocuklarına Karşı İşlenen Cinsel Şiddet Suçlarında Cezasızlık Sorunu Raporu Yayınlandı

Avukat Candan Dumrul ve Avukat Huriye Karabacak Danacı tarafından hazırlanan cinsel şiddetin cezalandırılmasında esas alınması gereken uluslararası hukuk standartlarının tanımlnadığı ve bir kontrol listesinin oluşturulduğu, seçilen davaların soruşturma, kovuşturma, cezalandırma ve
giderim süreçlerinin bu uluslararası hukuk standartlara göre analiz edildiği ve aksayan yönlerin ortaya çıkarılarak bu alandaki
cezasızlık sorunun boyutları ortaya konulmaya çalışıldığı “Kadın ve Kız Çocuklarına Karşı İşlenen Cinsel Şiddet Suçlarında Cezasızlık Sorunu” raporu yayınlanmıştır.
Raporun tamamını ulaşmak için tıklayınız: Kadın ve Kız Çocuklarına Karşı İşlenen Cinsel Şiddet Suçlarında Cezasızlık Sorunu