215. Gününde Olağanüstü Hal: Güncellenmiş Durum Raporu

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan ve 16 Temmuz günü bastırılan darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016 tarihinde bütün Türkiye’de üç ay süre ile Olağanüstü Hal ilan eden Hükümet, 19 Ekim 2016 ve 3 Ocak 2017 tarihlerinde üçer ay süreyle Olağanüstü Halin devam etmesine karar vermiştir.
200 günü aşkın bu dönemde Hükümet, Anayasanın 121. Maddesinin OHAL gerekçesi ile sınırlı olarak tanıdığı yetkiye dayanarak 21 Kanun Hükmünde Kararname yayınlamıştır.  Kararnameler ile doğrudan ve kararnamelere dayanarak kurumlar tarafından yüz bine yakın kişi kamu görevinden kalıcı olarak çıkarılmış ve meslek lisansları iptal edilmiş, binlerce özel sağlık ve eğitim kurumunun yanı sıra, medya kuruluşları, dernek ve vakıflar kapatılmış, onlarca belediyeye kayyım atanmış, gözaltı süresi 30 güne çıkarılmış, gözaltının ilk 5 günü avukatla görüş yasağı getirilmiş ve pek çok yasada kalıcı değişiklikler yapılmıştır.
21 Temmuz 2016-23 Şubat 2017 OHAL döneminde yayınlanan 21  OHAL Kararnamesi ve bu kararnamelere dayanarak işlemde bulunan resmi kurumların sağladığı bilgiler ile güncellenen bu Raporun birinci bölümü, Kanun Hükmünde Kararnamelerin içerikleri ve TBMM tarafından denetiminin boyutlarına bakmaktadır.
Raporun ikinci ve üçüncü bölümlerinde OHAL Kararnameleri yoluyla gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak uygulanan tedbirlerin ortaya çıkardığı sonuçlar ayrıntılı olarak sunulmaktadır.
Raporun son bölümü ise OHAL kararnameleri ile uygulanan tedbirlere karşı açılan davalara yönelik bilgileri ve 24 Ocak 2017 tarihinde 685 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile oluşturulan yeni Komisyonu ele almaktadır.  Rapora erişmek için: OHAL Şubat2017 raporu