Örnek Resim

Adalete Erişim

Türkiye’nin Yargı Reformu Stratejisi ve Yargı Bağımsızlığı

0
Mayıs 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesini (YRSB) ilan etmiştir. Strateji belgesi Türk yargı sisteminin reformu için dokuz amaç ortaya koymakta ve bu hedeflere ulaşmak için alınması gereken tedbirler çerçevesinde...

Askıya Alınan Adalet: Adalete Erişim ve Türkiye’de Olağanüstü Hâl

0
16 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Türkiye olağanüstü hâl altında yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz tarihinde sona erecek olan olağanüstü hâlin tekrar uzatılmasını öngörmediğini açıkladı. İki yıllık olağanüstü hâl, ülkede çok büyük sayıda...

Türk Sulh Ceza Hâkimlikleri ve Uluslararası Hukuk

0
2014 yılında kurulduklarından beri Türk Sulh Ceza Hâkimlikleri, özgürlük ve güvenlik hakkını ve diğer temel hakları sınırlandıran kararları veren ya da denetleyen konumda olmaları dolayısıyla insan hakları ihlalleriyle ilgili eleştirilerin odağında yer almıştır. Bu bilgilendirme...

Keyfi Sınırlama: Olağanüstü Hâl Süresince ve Sonrasında Türkiye’de Seyahat ve Toplantı Özgürlüklerinin Kullanımı

0
15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsünün ardından Türkiye’de hükûmet 21 Temmuz 2016’da başlamak üzere başlangıçta 3 aylığına olağanüstü hâl ilan etmiştir. Bu olağanüstü hâl yedi kere uzatılmış ve 18 Temmuz 2018’de sona ermiştir. Olağanüstü hâlin sona...

Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim

0
Bu kılavuz, kişilerin haklarını aramak için uluslararası mekanizmalara nasıl erişebileceklerine ilişkin genel bir çerçeve sunar. Elinizdeki bu kaynak, sivil toplum aktörlerinin ve insan hakları ihlali mağdurlarını temsil eden avukatlarının kendi özel durumları için en...

Türkiye’de İnsan Hakları İhlali Hallerinde Adalete Erişimin Durumuna İlişkin Ortak Açıklama

0
Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ) ve İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), Türkiye'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle adalete erişim arayanların karşılaştıkları çeşitli engellere dikkat çeken ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, adalet sisteminin insan haklarını koruyabilmesini sağlamak için...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Türkiye’de Etkililiği: Eski ve Yeni Zorluklar Konferansı

0
Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ) ve İHOP'un AB tarafından desteklenen Adalete Erişim projesi kapsamında Ekim-Aralık 2020 döneminde bir dizi uluslararası konferans gerçekleştiriyoruz. 15 Aralık 2020 tarihinde Türkiye saatiyle 14:00-17:30 arasında gerçekleştirilecek konferansın konusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi...

İstanbul Sözleşmesi Bağlamında Kadına Karşı Şiddet Konferansı

0
Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ) ve İHOP'un AB tarafından desteklenen Adalete Erişim projesi kapsamında Ekim-Aralık 2020 döneminde bir dizi uluslararası konferans gerçekleştiriyoruz. 23 Kasım 2020 tarihinde Türkiye saatiyle 12:00-14:30 arasında gerçekleştirilecek konferansın konusu İstanbul Sözleşmesi Bağlamında Kadına...

Olağanüstü Hâl Döneminin Adalete Erişim Üzerindeki Bugünkü Etkileri Konferansı

0
Türkiye’de Olağanüstü Hal döneminde, ihraçlar ve tüzel kişiliklerin kapatılması olmak üzere iki ayrı tedbir yaygın şekilde uygulandı. Bu işlemlere karşı yargı yolunun kapalı olması nedeniyle Avrupa Konseyi’nin talebi üzerine 2017 Ocak ayına Olağanüstü Hal...

Türkiye’de Cezasızlıkla Mücadelede Adalete Erişim: Geçmiş ve Bugün Konferansı

0
Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ) ve İHOP'un AB tarafından desteklenen Adalete Erişim projesi kapsamında Ekim-Aralık 2020 döneminde bir dizi uluslararası konferans gerçekleştireceğiz. Bunlardan ilki 27 Ekim 2020 tarihinde 14:00-17:30 arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'de Cezasızlıkla Mücadelede Adalete Erişim: Geçmiş...