Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Türkiye’de Etkililiği: Eski ve Yeni Zorluklar Konferansı

Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ) ve İHOP’un AB tarafından desteklenen Adalete Erişim projesi kapsamında Ekim-Aralık 2020 döneminde bir dizi uluslararası konferans gerçekleştiriyoruz. 15 Aralık 2020 tarihinde Türkiye saatiyle 14:00-17:30 arasında gerçekleştirilecek konferansın konusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türkiye’de etkililiği olacak.

Türkiye, icra edilmeyi bekleyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bakımından Rusya Federasyonu ve Ukrayna’dan sonra üçüncü en yüksek karar sayısına sahip Avrupa Konseyi üyesi devlettir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olan ve Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olan Türkiye, AİHM’in tüm kararlarını yerine getirmeyi taahhüt etmiştir. Ancak bu taahhüdün sonuçları gerçekleştirilmiş olmaktan uzaktır. AİHM kararlarının uygulanması, bir ülkenin insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığının Avrupa’da önemli bir göstergesidir. 

Kararların uygulanamaması, Mahkeme önündeki yargılamanın etkisini zayıflatarak insan hakları ihlallerinin mağdurlarının adalete erişimine ciddi şekilde zarar vermektedir.  İhlale yol açan politikaların, uygulamaların ve yasaların değiştirilmemesi yoluyla kararlarda yer alan genel tedbirlerin uygulanmaması, devletin AİHS kapsamındaki yükümlülüklerinin tekrar ihlal edilmesine yol açmaktadır. Bu sorun Türkiye’de yıllardır mevcut olup, uzun süredir devam eden sistematik insan hakları sorunlarının çözülememesine sebebiyet vermiştir. Yakın zamanda sivil toplum, Türkiye makamlarının AİHM’in bazı yeni kilit kararlarının uygulamasını önleme girişimlerini kınamıştır. Bu konferansta, Türkiye’den ve uluslararası alandan uzmanlar, AİHM kararlarının Türkiye’de ivedilikle ve tam olarak icra edilmesine ilişkin sorunlar ile ulusal mekanizmada AİHM kararlarının uygulanmasının nasıl sağlanacağı konusunu tartışacaklar.

Konferans Programı