Türkiye’de Cezasızlıkla Mücadelede Adalete Erişim: Geçmiş ve Bugün Konferansı

Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ) ve İHOP’un AB tarafından desteklenen Adalete Erişim projesi kapsamında Ekim-Aralık 2020 döneminde bir dizi uluslararası konferans gerçekleştireceğiz. Bunlardan ilki 27 Ekim 2020 tarihinde 14:00-17:30 arasında gerçekleştirilecek. Türkiye’de Cezasızlıkla Mücadelede Adalete Erişim: Geçmiş ve Bugün başlıklı konferansta Uluslararası Hukukta Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığa Karşı Mücadele, AYM ve AİHM Kararları Sonrasında Kapanan Bir Dönem olan 1990’lar ve Türkiye’de Cezasızlığın Hukuki, Siyasi ve Fiili Araçları konuşulacaktır.

Konferans Programı