Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim

Bu kılavuz, kişilerin haklarını aramak için uluslararası mekanizmalara nasıl erişebileceklerine ilişkin genel bir çerçeve sunar. Elinizdeki bu kaynak, sivil toplum aktörlerinin ve insan hakları ihlali mağdurlarını temsil eden avukatlarının kendi özel durumları için en uygun stratejiyi seçmelerini sağlayacak pratik bir el kitabı vazifesi görmelidir.

İnsan hakları ihlalleri vakalarında ulusal devletin hakkı koruyamadığı ya da yeterli adil bir tazminat ya da telafi sağlayamadığı hâllerde, herkes, haklarını uluslararası mekanizmalar aracılığıyla uygulatma hakkına sahiptir.

Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim