Olağanüstü Hâl Döneminin Adalete Erişim Üzerindeki Bugünkü Etkileri Konferansı

Türkiye’de Olağanüstü Hal döneminde, ihraçlar ve tüzel kişiliklerin kapatılması olmak üzere iki ayrı tedbir yaygın şekilde uygulandı. Bu işlemlere karşı yargı yolunun kapalı olması nedeniyle Avrupa Konseyi’nin talebi üzerine 2017 Ocak ayına Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Komisyon’u etkili bir iç hukuk yolu olarak tanısa da Komisyonun kurulmasından bu yana geçen yaklaşık 4 yılda Komisyonun etkili bir başvuru yolu sunup sunmadığı hala tartışmalı. Bu konferansta OHAL Komisyonunun etkili bir başvuru yolu sunup sunmadığı tartışılacaktır.

Konferans Programı