İstanbul Sözleşmesi Bağlamında Kadına Karşı Şiddet Konferansı

Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ) ve İHOP’un AB tarafından desteklenen Adalete Erişim projesi kapsamında Ekim-Aralık 2020 döneminde bir dizi uluslararası konferans gerçekleştiriyoruz. 23 Kasım 2020 tarihinde Türkiye saatiyle 12:00-14:30 arasında gerçekleştirilecek konferansın konusu İstanbul Sözleşmesi Bağlamında Kadına Karşı Şiddet olacak. Konferansta Polonya ve Türkiye örnekleriyle İstanbul Sözleşmesinden çekilme tartışması ve kadına karşı şiddetin artışı konuşulacaktır. 

Konferans Programı