Örnek Resim

Biz Kimiz

İHOP Hedefleri

0
İHOP, insan hakları hareketinin ulusal düzeyde karar alma ve politika yapma süreçlerine etkide bulunabileceği bir ortamın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar. İHOP’un üstlendiği temel görev; insan hakları hareketi içinde yer alan örgütlerin birbiriyle etkileşim halinde,...

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD)

0
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tanınması ve eşit fırsatlarla sağlanmasına yönelik izleme, savunuculuk ve destek odaklı faaliyetlerine 2010 yılında İstanbul’da başlamıştır. Çalışmalarında; seçim izleme, engellilerin adalete erişimi, barışçıl...

İnsan Hakları Gündemi Derneği

0
İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHG), ulusal ve uluslararası alanda faaliyet göstermek üzere, Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen insan hakları savunucularının katılımı ile, 2003 yılında İzmir’de kurulmuştur. İnsan haklarının her türlü siyasi ideoloji ve dünya görüşünün...

İHOP’un Temel Aldığı Değerler ve İlkeler

0
TEMEL ALDIĞI DEĞERLER Eşitlik, ayrımcılık karşıtlığı, insan haklarına bağlılık: İHOP insan haklarının evrenselliğini ve bütünlüğünü kabul edip insan hakları ilke ve standartlarını hak temelli yaklaşım çerçevesinde kendi çalışmalarında hayata geçirir. Dayanışma: İHOP, insan hakları...

İHOP’un Kuruluşu

0
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), hükümet dışı insan hakları örgütlerinin insan hakları alanında tek başlarına etkili çözüm üretemedikleri alanlarda birlikte hareket etmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratmak üzere 25 Haziran 2005’de Helsinki Yurttaşlar Derneği...

İHOP Çalışmaları

0
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok çalışma yürüten İHOP, insan haklarının uygulama alanının yerel düzey olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle yerel insan hakları örgütlerinin güçlerini ve içinde bulundukları topluluklarla ilişkilerini önemser. İHOP tarafından yürütülen...

Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd)

0
Helsinki Yurttaşlar Derneği, temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Siyasi partiler, hükümet ve devletlerden bağımsız olarak çalışan Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) uluslararası sözleşmelerle belirlenen barış, insan...

İHOP’un Hedefleri ve Öncelikli Çalışma Alanları

0
İHOP'UN HEDEFLERİ İHOP, insan hakları hareketinin ulusal düzeyde karar alma ve politika yapma süreçlerine etkide bulunabileceği bir ortamın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar. İHOP’un üstlendiği temel görev; insan hakları hareketi içinde yer alan örgütlerin birbiriyle etkileşim halinde,...

İHOP Üyeleri

0
İnsan Hakları Ortak Platformunun üyeleri Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesidir.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

0
Uluslararası Af Örgütü insan hakları için kampanyalar yürüten dünya çapında bir harekettir. Tüm hükümetlerden, siyasi ideolojilerden, ekonomik çıkarlardan ve dinlerden bağımsızdır. Çalışmaları titiz araştırmalara ve uluslararası topluluğun kabul ettiği standartlara bağlıdır. Örgüt ihlal vakaları...