İHOP’un Temel Aldığı Değerler ve İlkeler

TEMEL ALDIĞI DEĞERLER

  • Eşitlik, ayrımcılık karşıtlığı, insan haklarına bağlılık: İHOP insan haklarının evrenselliğini ve bütünlüğünü kabul edip insan hakları ilke ve standartlarını hak temelli yaklaşım çerçevesinde kendi çalışmalarında hayata geçirir.
  • Dayanışma: İHOP, insan hakları değerlerinin ancak dayanışma ile hayata geçeceğine inanır.
  • Saygı: İHOP insan hakları değer ve ilkelerini savunan bütün insan hakları öznelerinin varlığına inanır ve bağımsızlığına saygı gösterir. Kendini oluşturan örgütlerin farklılıklarına saygı gösterir ve farklılıkların getirdiği avantajları güç olarak değerlendirir.
  • Bağımsızlık: İHOP devletlerden, hükümetlerden, siyasi partilerden ya da diğer güç odaklarından bağımsızdır.

ÇALIŞMA İLKELERİ

  • Tamamlayıcılık ve tematik çalışma alanlarında kapsayıcılık: İHOP, kendisini kuran örgütleri destekleyen bir yapıdır ve bu örgütlerin çalışmalarına artı değer sunar. Kurucu örgütlerin faaliyetlerinin görünürlüğünü ve etkisini güçlendirmek için çalışır. İHOP, insan haklarının tematik alanlarında birlikte çalışma ve işbirliğinde kapsayıcılık ilkesini benimser.
  • Katılımcılık: İHOP karar alma süreçlerine ve faaliyetlerin uygulanmasına ulusal, bölgesel ve yerel temsilcilerin etkin katılımını kolaylaştırır. Oy birliği ile hareket etme: İHOP’un operasyonel kararları oy birliği ile alınır.
  • Açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik: İHOP açık iletişime, farklı fikirlere açıktır. İHOP’un bütün ilke, kural ve politikaları kamuoyu ile paylaşılır. İHOP mali ve politik konularda hesap verebilirlik ilkeleri altında hareket eder.
  • Bilgi temelli ve uzmanlığa dayalı çalışma: İHOP güçlü ve etkili insan hakları çalışmasının bilgi, uzmanlık ve aktivizm arasındaki bağların kuvvetlenmesiyle mümkün olacağına inanır.