Örnek Resim

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tanınması ve eşit fırsatlarla sağlanmasına yönelik izleme, savunuculuk ve destek odaklı faaliyetlerine 2010 yılında İstanbul’da başlamıştır.

Çalışmalarında; seçim izleme, engellilerin adalete erişimi, barışçıl toplantı ve gösteri hakkı, ırk, etnik köken, inanç veya dine dayalı ayrımcılık, insan hakları savunucularının güçlendirilmesi konularına odaklanmaktadır.

İnsan hak ve özgürlükleri temelli çalışmalarını; ortak paylaşım ağlarının güçlenmesine katkı sunarak ve sivil toplum örgütleriyle dayanışma içerisinde sürdürmeyi hedeflemektedir.

Adres: Hamalbaşı Cd. Kamer Hatun Mahallesi, 22/2-3, 34435, Beyoğlu/İstanbul
E-posta: esithaklar@gmail.com
Tel: 0212 293 63 77 – 0501 212 72 77

RSS Eşit Haklar için İzleme Derneği

 • İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı Deklarasyonu
  Uluslararası yasalarla korunan ve teminat altına alınan “İnsan haklarını savunmak evrensel olarak tanınan bir haktır” ilkesi kapsamında, insan hakları savunuculuğunu ilke olarak benimsemiş kurumlarla birlikte İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı’nı (Solidarity Network For Human Rights Defenders - Turkey) hayata geçiriyoruz.
 • Davet: İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı Deklarasyon Toplantısı
  Uluslararası yasalarla korunan ve teminat altına alınan “İnsan haklarını savunmak evrensel olarak tanınan bir haktır” ilkesi kapsamında, insan hakları savunuculuğunu ilke olarak benimsemiş kurumlarla birlikte İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı’nı hayata geçiriyoruz.
 • Toplantı ve Gösteri Hakkı İzleme Bülteni (Nisan – Eylül 2019)
  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Türkiye’de toplantı ve gösteri hakkını Ekim 2015’ten bu yana sistematik olarak izlemektedir. İzleme çalışmaları kapsamında; valilik yasakları, müdahaleler ve özel günler ile ilgili bilançoları kamuoyuna sunduğumuz bülten serisine Ocak Şubat Mart 2019 döneminin ardından Nisan-Eylül 2019 arasını kapsayan 6 aylık bülten eklendi. İzleme verilerimize göre; […]
 • Büyükada/Hak Savunucuları Davası öncesi Ortak Basın Açıklaması
  İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARININ ÜZERİNDEKİ BASKIYI KALDIRIN! 27 Kasım 2019 Çağlayan-İstanbul İki yıl önce 11 insan hakları savunucusuna karşı açılan ve Büyükada Davası olarak bilinen davanın 10. duruşması birazdan arkamızdaki Çağlayan Adliyesi’nde, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Bu arada, bu davanın soruşturmasına paralel olarak 2017 yılında Büyükada’da yapılan toplantıya katılan […]
 • Hak Savunucularını Hedef Alan Baskı ve Engellemelere İlişkin Ortak Açıklama
  İnsan hakları savunucuları olarak Ekim ayındaki Barış Pınarı Harekatı sonrası sivil toplum kurumlarını ve hak savunucularını hedef alan baskı ve engellemelere ilişkin ortak açıklamamızdır.
 • Uluslararası Engelli Hakları Konferansı – Engellilerin Adalete Erişimi – Bildiri Kitabı
  Türkiye’de engellilerin adalete erişimi hakkındaki politikaları, mevzuatı ve pratik sorunları tartışmaya açmak, farklı ülkelerdeki örnek uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak ve deneyim paylaşımını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz bu konferansta gerçekleştirilen sunumların ve bildirilerin kitabını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
 • Türkiye’de Ayrımcılık Algısı: Türleri • Failleri • Boyutları
  Ayrımcılığın Türkiye'de farklı gruplar tarafından nasıl algılandığının anlaşılmasına katkı sunmaya çalışan "Türkiye'de Ayrımcılık Algısı" raporumuzu kamuoyuna sunmaktan mutluluk duyarız. Umuyoruz ki bu araştırma, ayrımcılık konusunda çalışan sivil toplum örgütlerine, akademisyenlere, karar alıcılara ve genel olarak da topluma bir izlek sunacaktır.
 • Reform Değil Tadilat!
  Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak 30 Mayıs 2019 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde; iktidar partisi milletvekillerinin imzaları ile 30 Eylül 2019 günü Meclis Başkanlığı’na sunulan yasa değişikliği paketine ilişkin görüşlerimizi kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz.
 • Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi İşaret Dili Tercümesi
  Birleşmiş Milletler (BM) Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, engellilerin tüm insan haklarına tam ve eşit erişebilmesi için ayrımcılık yapılmaması, fırsat eşitliği, topluma tam ve etkin katılım gibi en temel ilkelerin tanımlandığı, taraf devletlere sorumluluklar yükleyen uluslararası sözleşmedir. Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’yi 2009 yılında onaylamış ve taraf olmuştur. […]
 • 30 Mayıs 2019 Tarihli Yargı Reformu Strateji Belgesine İlişkin Ortak Görüş
  Duyuruda imzası bulunan sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği Ağı, 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan “Yargı Reformu Strateji Belgesi” hakkındaki tutumunu kamuoyu ve basınla paylaşma gereği duymuştur.