Örnek Resim

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tanınması ve eşit fırsatlarla sağlanmasına yönelik izleme, savunuculuk ve destek odaklı faaliyetlerine 2010 yılında İstanbul’da başlamıştır.

Çalışmalarında; seçim izleme, engellilerin adalete erişimi, barışçıl toplantı ve gösteri hakkı, ırk, etnik köken, inanç veya dine dayalı ayrımcılık, insan hakları savunucularının güçlendirilmesi konularına odaklanmaktadır.

İnsan hak ve özgürlükleri temelli çalışmalarını; ortak paylaşım ağlarının güçlenmesine katkı sunarak ve sivil toplum örgütleriyle dayanışma içerisinde sürdürmeyi hedeflemektedir.

Adres: Hamalbaşı Cd. Kamer Hatun Mahallesi, 22/2-3, 34435, Beyoğlu/İstanbul
E-posta: esithaklar@gmail.com
Tel: 0212 293 63 77 – 0501 212 72 77

RSS Eşit Haklar için İzleme Derneği

 • Podcast: Yasaksız Meydan 38- ‘Maden faciasında ihmalleri protesto etmek suç değildir’
  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga işbirliğinde hazırlanan Yasaksız Meydan’da Zeynep Duygu Ağbayır, konuğu Avukat Sercan Aran ile Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden katliamını ve bu süreçte engellenen barışçıl gösterileri konuşuyor. Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 14 Ekim 2022’de meydana gelen […]
 • Podcast: Yasaksız Meydan 37 – Şebnem Korur Fincancı ve ihlaller silsilesi!
  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga iş birliğinde hazırlanan Yasaksız Meydan’da Zeynep Duygu Ağbayır, konuğu avukat Sevinç Hocaoğulları ile Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması ve tutuklanması sürecinde yapılan basın açıklamaları ve gösterilere yapılan müdahaleler ve ihlalleri konuşuyor. Yasaksız Meydan’ın gündeminde Türk Tabipleri Birliği Başkanı […]
 • Engelli Kadın ve Kız Çocuklarının Adalete Erişimi- Dava İzleme Duruşma Raporu
  Engelli kadın ve kız çocukları, güvenilirliklerini zedeleyen ve suçlamalarının reddedilmesine neden olan önyargılar nedeniyle ayrımcılık, sömürü, şiddet ve taciz konuları da dahil olmak üzere adalete erişimde engellerle karşılaşırlar. Prosedürlerin uygulanmasındaki olumsuz tavırlar, mağdurları yıldırabilir ya da adalet arayışında cesaretlerini kırabilir.  Bu çerçevede İsveç Başkonsolosluğu desteğiyle sürdürdüğümüz “Engelli Kadın ve Kız Çocuklarının […]
 • Erişilemeyene Erişmek: Başvuru Mekanizmaları!
  Engelli kadınlar ve kız çocukları hem cinsiyet hem de engellilik temelinde karşılaştıkları ayrımcı tutum ve önyargılar nedeniyle temel hak ve özgürlüklere diğer bireylerle eşit biçimde erişememektedir. Engelli kadın ve kız çocuklarının maruz kaldıkları hak ihlalleri ve ayrımcılığa karşı başvurabilecekleri ulusal ve uluslararası hak arama mekanizmaları bulunmaktadır. Irk, renk, etnik köken, […]
 • Duyuru: Çalışma Arkadaşı Arıyoruz!
  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nin “Ayrımcılığa Karşı Birlikte: Ayrımcılık Mağdurlarının Adalete Erişiminin İyileştirilmesi İçin Bir Sivil Toplum Koalisyonu İnşa Edilmesi” projesi kapsamında 24 ay süreyle istihdam edilmek üzere bir “Proje ve İletişim Asistanı” aranmaktadır. Son Başvuru tarihi 27 Kasım 2022 saat 18:00   Proje ve İletişim Asistanı Pozisyonu Çalışma yeri: […]
 • Özel Raportörlerden Seçim Gözlemcileri Hakkında Ortak Açıklama
  Hem ulusal hem de uluslararası seçim gözlemcileri, kendilerine yönelik taciz, asılsız suçlamalar, karalama ve tehditlerden serbest dolaşım hakkının ihlali, gözaltı, uzaklaştırma ve fiziksel şiddete kadar uzanan saldırıların şiddetinde ve çapında kayda değer bir artış olduğunu bildirmektedir. Hatta bazıları görevlerini yaparken öldürülmektedir. Bazı vakalarda taciz, saldırı ve cinayetler devletin güvenlik güçleri […]
 • “Barışçıl Toplantı ve Gösteri Hakkı İzleme Raporu 2021” Yayında!
  Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve demokratik standartlardaki aşınmanın temel hak ve özgürlüklere etkileri, barışçıl toplanma özgürlüğünün durumuna bakılarak görülebilir. Hukuksuz yasaklamalar, kamu makamlarının yetkilerini keyfi şekilde kullanması, ayrımcı uygulamalar, yasal tüm araçların caydırıcı etki yaratmak için kullanılması, etkili başvuru yollarının eksikliği, yargısal taciz ve cezasızlık son altı yılda barışçıl toplanma özgürlüğü […]
 • TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı Derhal Serbest Bırakılmalıdır! Açılan Soruşturmanın Yasal Dayanağı Yoktur!
  Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı insan hakları ve özellikle de İşkence ve Kötü Muamele yasağı konusunda etkin faaliyetlerde bulunan bir akademisyen ve aktivisttir. Türk Tabipler Birliği’nin seçilmiş başkanıdır. Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın kendi uzmanlık alanı ve TTB Başkanı olarak görev alanına giren bir konuda sorulan bir […]
 • Uluslararası Adalete Erişim Konferansı
  ULUSLARARASI ADALETE ERİŞİM KONFERANSI Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı tarafından finanse edilmekte olan “Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında 22-23 Ekim 2022 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği ve Atılım Üniversitesi ortaklığında […]
 • İnsan Haklarına Erişimde Romanlar İçin Eşitliği Sağlamak: Eşitlik İçin Eylem Planı
  İnsan hakları sözleşmeleri tarafından devletlere yüklenen temel sorumluluk; hiçbir ayrıma uğramadan herkesin temel insan haklarına eşit erişiminin sağlanmasıdır. Eşitsizliklerin giderilmesi noktasında kullanılan araçlardan bir tanesi de ayrımcılığa uğrayan gruplara ilişkin hazırlanan ulusal stratejiler ve eylem planlarıdır. Ulusal stratejiler ve eylem planları, uygulama süreçleri boyunca ayrımcılığa uğrayan gruplara yönelik sağlanan kamu […]