Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd)

Helsinki Yurttaşlar Derneği, temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur.

Siyasi partiler, hükümet ve devletlerden bağımsız olarak çalışan Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) uluslararası sözleşmelerle belirlenen barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin hayata geçirilmesini ve sivil tabanda yaygınlaştırılmasını hedefler. Çoğulcu demokratik yapıların ve sivil toplum inisiyatiflerinin geliştirilmesini amaçlayan hYd’nin temel çalışma ilkesi, sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözümüdür. hYd, yaşamlarını biçimlendiren karar ve eylemlerde, yurttaşların bizzat söz sahibi olmaları ilkesinden hareket eder. Toplumsal sorunların çözümünde, tarafların bu sorunları tartışabilecekleri ve birlikte çözüm üretebilecekleri ortamları yaratmaya özen gösterir; diyalog, çözüm üretme ve uzlaşma çizgisini oluşturmaya çalışır.

www.hyd.org.tr

Adres: Gümüşsuyu Mah. Ağa Çırağı Sokak No:7 Pamir Apt. Daire:3

34437 Gümüşsuyu – Beyoğlu – İstanbul

Tel: 0 212 292 68 42-43

Faks: 0 212 292 68 44

E-mail: iletisim@hyd.org.tr

facebook hYd 

youtube2 hYd