İHOP’un Hedefleri ve Öncelikli Çalışma Alanları

İHOP’UN HEDEFLERİ
İHOP, insan hakları hareketinin ulusal düzeyde karar alma ve politika yapma süreçlerine etkide bulunabileceği bir ortamın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar.
İHOP’un üstlendiği temel görev; insan hakları hareketi içinde yer alan örgütlerin birbiriyle etkileşim halinde, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabileceği,ortak yürütebilecekleri eylemleri çoğaltabileceği bir kaynak merkezi haline gelmektir.
İHOP’un ikinci temel görevi ise insan hakları hareketinin; insan haklarıyla ilgili yasaların, politikaların hazırlık ve uygulama süreçlerinde yasama ve yürütme organlarının temel muhataplarından birisi haline gelmesini sağlamaktır.
İHOP, insan hakları örgütleri ve içinde bulundukları ağların ortak savunuculuk faaliyetlerini desteklemektedir. Kanaat önderleri ile karar alıcılara yönelik baskı, diyalog ve danışma kanallarını geliştirmektedir.
İHOP’UN ÖNCELİKLİ ÇALIŞMA ALANLARI
İHOP’un yürütme kurulları tarafından benimsenen çalışma alanları aşağıdaki başlıklara odaklanmıştır. Bu çalışma öncelikleri, tematik ağların güçlendirilmesi, eğitimler, bilgi sağlama, nitelikli analizler ve savunuculuk yöntemleriyle sürdürülmektedir:
1. Demokratikleşme ve İnsan Hakları Sözleşmelerine Bağlılığın Güçlendirilmesi
2. Cezasızlıkla Mücadele
3. Ayrımcılıkla Mücadele
4. İfade Özgürlüğü
5. Mülteci Hakları
6. Adalete Erişim
7. İnsan Hakları Savunucularının Korunması ve Güçlendirilmesi