Örnek Resim

Kaynaklar

OLAĞANÜSTÜ HAL DURUM RAPORU'NUN İNGİLİZCESİ YAYINLANDI

0
İHOP tarafından hazırlanan Olağanüstü Hal Durum Raporu'nun İngilizcesi yayınlandı. Raporda, 21 Temmuz 2016 - 23 Şubat 2017 OHAL döneminde çıkarılan 21  OHAL Kararnamesi ve bu kararnamelere dayanarak işlemde bulunan resmi kurumların sağladığı bilgiler ışığında kanun hükmünde...

215. Gününde Olağanüstü Hal: Güncellenmiş Durum Raporu

0
15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan ve 16 Temmuz günü bastırılan darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016 tarihinde bütün Türkiye’de üç ay süre ile Olağanüstü Hal ilan eden Hükümet, 19 Ekim 2016 ve 3 Ocak...

Adalete Erişimde Ayrımcılık – Bilgi Notu

0
Tarafsız ve bağımsız mahkemeler önünde adil yargılanma hakkını, etkili başvuru yollarını, adli konularda bilgiye erişimi, adli yardım hakkını, savunma ve savunulma hakkı ile makul sürede yargılanma hakkını kapsayan adalete erişim kavramı uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 10....

Seçme ve Seçilme Hakkına Erişimde Ayrımcılık – Bilgi Notu

0
Her bireyin ülke yönetimine katılabilmesinin en önemli güvencesi olan seçme ve seçilme hakkı, çeşitli uluslararası sözleşmelerle düzenlenmiştir. Öncelikle, insan hakları alanında temel referans metinlerden biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 21. Maddesi, herkesin doğrudan veya özgürce seçilmiş temsilciler aracılığıyla...

BARINMA HAKKINA ERİŞİMDE AYRIMCILIK – Bilgi Notu

0
Her bireyin elverişli konutlarda yaşama yoluyla barınma hakkına tam bir eşitlik anlayışı içerisinde erişebilmesi, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Öncelikle, bağlayıcılığı olmayan ancak devletlerin insan haklarına saygısı ve bununla ilgili yükümlülükleri konusunda temel referans metinlerden biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin...

Yeni Yayınlar: Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurumları

0
Literatür taraması 2016 yılı başında Türkiye'de yeniden gündeme gelen ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik tartışmalarına katkı sağlamayı amaçlayan yayın dört bölümden oluşmaktadır. “Ayrımcılığı Yasaklayan Uluslararası Mekanizmalar” başlığını taşıyan birinci bölümde Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa...

6. Ayında Olağanüstü Hal ve Uygulamaları Raporu

0
15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016 tarihinde bütün Türkiye’de üç ay süre ile Olağanüstü Hal ilan eden Hükümet, 19 Ekim 2016 tarihinde ve 3 Ocak 2017 tarihinde üçer ay...

BM İşkenceye Karşı Komite'nin Türkiye'ye İlişkin Sonuç Gözlemleri ve Tavsiyeleri Yayınlandı

0
11 Mayıs 2016 tarihinde BM İşkenceye Karşı Komite tarafından onaylanan ve Türkiye'nin sunmuş olduğu Dördüncü Periyodik Rapor temelinde değerlendirme ve tavsiyeler içeren Sonuç Gözlemleri, İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından Türkçeye çevrildi. Sonuç Gözlemlerinde, İşkence ve...

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin 35 No'lu Genel Tavsiye'si Türkçeye Çevrildi

0
Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Genel Tavsiye No: 35, Türkçeye çevrilerek yayınlandı. İnsan Hakları Ortak Plaformu tarafından Türkçe'ye kazandırılan bu genel tavsiye, Taraf Devletlerin Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin ırkçı nefret...

Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite: Cezaevlerinde İşkencenin Önlenmesi

0
İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi tarafından 20- 24 Şubat 2012 tarihleri arasındaki 60. oturum’da kabul edilen cezaevlerindeki işkencenin önlenmesinde yargısal denetim ve hukuki usullere uygun davranılması şartının rolüne ilişkin muvakkat beyanı Hukuki usullere uygun davranılması şartının (due process), hükmün verildiği andan...