Kişisel verilerin işlenmesi ve serbest dolaşımına dair AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Direktifi

Kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımına dair bireylerin korunması hakkındaki 95/46/EC sayı ve 24 Ekim 1995 tarihli Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Direktifi
(23.11.1995 tarih ve L 281 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi, sayfa.31)