Çeviri: "Nefret Söylemi El Kitabı"

Avrupa Konseyi tarafından 2009 yılında yayımlanan “Nefret söylemi el kitabı”, nefret söylemi kavramını açıklığa kavuşturmak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü hakkı ile ilgili içtihadında takip ettiği ölçütler konusunda karar vericilere, uzmanlara ve bir bütün olarak topluma kılavuzluk etmeyi amaçlamaktadır. İnsan Haklarını Geliştirme Uzmanlar Komitesinin çatısı altında ve İnsan Hakları Yönlendirme Komitesinin yetkisi dâhilinde hazırlanan bu el kitabı, Avrupa Konseyi tarafından görevlendirilen insan hakları uzmanı Anne Weber tarafından yazılmıştır.

Nefret söylemi el kitabının Türkçe çevirisi Avrupa Konseyinin izniyle, ücretsiz olarak dağıtılmak üzere İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından hazırlanmış ve yayımlanmıştır.

İyi okumalar dileriz.

 

Nefret söylemi el kitabı
(PDF; 1.9 MB)

Hazırlayan: Anne Weber (Avrupa Konseyi Yayınları, 2009)
Çeviren: Metin Çulhaoğlu

İÇİNDEKİLER:

I. Giriş
Çatışan haklar ve çıkarlar
“Nefret söylemi” kavramı
Tespit kriterleri

II Yürürlükteki Araçlar
(A) Antlaşmalar
(a) Avrupa Konseyi antlaşmaları
(b) Diğer antlaşmalar
(B) Tavsiye Kararları ve diğer araçlar
(a) Avrupa Konseyi
(b) Birleşmiş Milletler
(c) Avrupa Birliği
(d) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

III. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadından Gelen İlkeler
(A) İfade özgürlüğü hakkı ile ilgili genel ilkeler (AİHS’nin 10. maddesi)
(B) AİHS’nin 17’nci maddesinin kapsamına giren konuşmalar
Örnek olay incelemesi No. 1
(C) İfade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar (AİHS’nin 10(2)’nci maddesi)
(a) Genel yorumlar
i. Mahkemenin genel yaklaşımı
ii. Devletlerin “takdir payı” ve Mahkeme tarafından uygulanan denetim
(b) Mahkeme tarafından dikkate alınan unsurlar
i. Başvuru sahibi tarafından güdülen amaç
ii. Söz konusu ifadenin içeriği
iii. Söz konusu ifadenin bağlamı
Örnek olay incelemesi No. 2
(c) Dinsel inançlara saldırının söz konusu olduğu özel durumlar
Örnek olay incelemesi No. 3
IV. Başka kaynaklardan gelen unsurlar
Örnek olay incelemesi No. 4

EKLER
I Konuyla ilgili olarak yürürlükte bulunan uluslararası ve bölgesel araçlar
II Ulusal önlem ve inisiyatif örnekleri
III Adı geçen kararlar ve mahkeme kararlarının listesi
IV Tematik dizin
V Terimler

(Kitabın İngilizce orijinaline ulaşmak için tıklayınız: Manual on hate speech.)