İHOP’tan yeni çeviriler

Merhaba,

İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hakları hareketinin kullanımı için uluslararası insan hakları mekanizmalarının ürettiği belgeleri çevirmeye düzenli olarak devam etmektedir. İHOP tarafından çevirisi yeni tamamlanan belgelere aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey İnsan Hakları Komisyonu 61.Oturum
•    Bağımsız uzman Diane Orentlicher’in “İnsan Haklarının Teşvik Edilmesi ve Korunması: Cezasızlık” başlıklı, kişisel dokunulmazlık ile mücadeleyle ilgili prensipler hakkındaki güncel raporu (8 Şubat 2005)
(İlgili sayfaya ulaşmak için tıklayınız.)

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 60.Oturum
•    “60/147. Ağır Uluslararası İnsan Hakları Hukuku İhlalleri ve Ciddi Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlalleri Mağdurlarının Çözüm ve Tazminat Hakkına Dair Temel Prensipler ve Kurallar” başlıklı üçüncü komite raporu (21 Mart 2006)
(İlgili sayfaya ulaşmak için tıklayınız.)

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi
Ön Oturum Çalışma Grubu 46.Oturum
•    BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi (CEDAW), 6. dönemsel raporun değerlendirilmesiyle hazırlanan sorun ve soruların yer aldığı listeye Türkiye tarafından verilen yanıtlar (21 Ocak 2010)
(İlgili sayfaya ulaşmak için tıklayınız.)

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Çalışma grubu oturum öncesi 44. Oturum
•    Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 1-15. maddelerine ilişkin olarak Türkiye tarafından sunulan başlangıç raporu (E/C.12/TUR/1) bağlamında ele alınacak konuların listesi (14 Haziran 2010)
(İlgili sayfaya ulaşmak için tıklayınız.)

Birleşmiş Milletler “Enable Programı” Bilgi Notu
•    Engelli Kadınlar
(İlgili sayfaya ulaşmak için tıklayınız.)

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Göç, Mülteciler ve Nüfus Komitesi Raporu
•    Raportör Tineke Strik tarafından hazırlanan “Yeniden kabul düzenlemeleri: düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik bir mekanizma” başlıklı rapor (16.03.2010)
(İlgili sayfaya ulaşmak için tıklayınız.)