Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair AK Sözleşmesi

Kadınlara yönelik ve ev içi şiddetle mücadele için yeni ve çok önemli bir araç sağlayan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından Türkçeye çevrildi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 7 Nisan 2011 tarihinde Strazburg’da onaylanan Sözleşme 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açıldı ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 13 ülke tarafından imzalandı.

Türkiye, ilk imzacı olarak imzaladığı sözleşmeyi 24 Kasım 2011 tarihinde 6251 sayılı kanunla onayladı. Bu kanun 28 Kasım 2011 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandı.

Sözleşmenin İHOP tarafından yapılan gayrı resmi Türkçe çevirisini aşağıdaki bağlantıdan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Çeviriyle ilgili düzeltme ve değişiklik önerilerinizi ihop@ihop.org.tr adresine gönderirseniz metni birlikte geliştirebiliriz.

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (doc, 352KB)

Sözleşmenin İngilizce tam metnine CoE sayfasından ulaşabilirsiniz ya da buradan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Sözleşmeyle ilgili açıklayıcı kitapçık da İHOP tarafından Türkçeye çevrildi. Açıklayıcı kitapçığı aşağıdaki bağlantıdan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Açıklayıcı Kitapçık – Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (doc, 760KB)

Metin orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

Kadına yönelik şiddet insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türüdür

Sözleşme, kamusal ya da özel alanda kadına yönelik şiddeti bir “insan hakkı ihlali” ve “kadına yönelik ayrımcılık türü” olarak tanımlıyor. “Ev içi şiddet” ise sözleşmede, “ev içinde fiziki, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddetle ilgili tüm eylemler” olarak tanımlanıyor. Sözleşme, taraf devletlerin kadın-erkek eşitliği, kadına yönelik şiddet ve karşılıklı saygı konularını her düzeyde eğitim müfredatına eklemelerini şart koşuyor. Sözleşmede kadınların şiddete maruz kalmadan ve şiddet mağduru olduktan sonra korunmasıyla ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Sözleşme, şiddet mağdurlarına ücretsiz hukuksal destek sağlanmasını öngörüyor. Sözleşme, ayrıca, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ile ilişkili iltica talepleri ve geri göndermeme ilkesi konusunda güvenceler getiriyor. Ayrıca, sözleşmenin uygulanmasını izleyecek bir uzmanlar grubunun (GREVIO) oluşturulması öngörülüyor.

Sözleşmeni düzeni

Sözleşmenin başlangıç bölümünden sonra I. Bölümde, sözleşmenin amacı, tanımlar, eşitlik, ayrımcılık yasağı ve genel yükümlülükler tanımlanıyor. II. Bölümde, bütünleşmiş politikalar ve ver toplamaya ilişkin hükümler yer alıyor. III: Bölümde taraf devletlerin önleme yükümlülükleri; IV. Bölümde koruma ve destekle ilgili yükümlülükleri tanımlanıyor. V. Bölümde, hukukla ilgili yaptırımlar tanımlanıyor. VI. Bölümde soruşturma, yargılama, usul hukuku ve koruyucu tedbirler tanımlanıyor. VII. Bölümde sığınma ve ilticayla ilgili hükümler yer alıyor. VIII. Bölümde uluslararası işbirliği; IX. Bölümde izleme mekanizması; X. Bölümde diğer uluslararası mekanizmalarla ilişkiler; XI. Bölümde sözleşmedeki değişiklikler; XII. Bölümde son hükümler tanımlanıyor.